VAASAN – kokonaisvaltainen viestinnän tuki yhdeltä luukulta

Kun omat resurssit ovat niukat, viestintätoimisto tuo lisäkäsiä ja auttaa näkemään tutut kuviot ulkopuolisin silmin.

VAASANin omat viestinnän resurssit ovat pienet, minkä takia yhtiö on ulkoistanut monia viestinnän toimenpiteitä ulkoiselle kumppanille. Cocomms tekee läheistä yhteistyötä VAASANin kanssa monella viestinnän osa-alueella aina viestintästrategian laatimisesta yritys-, strategia- sekä kriisiviestintään.

Luotaamme VAASANin toimialaa ja reagoimme mahdollisuuksiin ja uhkiin nopeasti. Luomme suhteita mediaan ja järjestämme toimittajatapaamisia. VAASANin mielipidejohtajuutta olemme tukeneet mm. järjestämällä asiakas- ja asiantuntijatilaisuuksia.

Lisäksi Cocomms on uudistanut VAASANin sidosryhmälehdet, jotka myös tuotamme avaimet käteen -periaatteella. Cocomms on niin ikään toteuttanut VAASANin vuosikertomuksen.

Jatkuva yhteistyö sujuu joustavasti VAASANin tarpeiden mukaan. Cocommsin tiimiin kuuluu laaja skaala osaamista, jota hyödynnetään eri tilanteissa – toimeen on helppo tarttua, kun moni cocommslainen tuntee VAASANin ja sen yhteyshenkilöt hyvin.