Suomen Standardisoimisliiton asiakaslehden konseptointi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. Liiton jäseninä on elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. SFS päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, vahvistaminen, julkaiseminen, myynti ja tiedottaminen.

SFS halusi uudistaa vuodesta 1969 ilmestyneen, asiantuntijoille suunnatun SFS-tiedotus-lehden suuntaamalla sen uudelle kohderyhmälle, yrityspäättäjille.

Uuden lehden tavoitteena oli tuoda esiin standardien hyötyjä ja kertoa niiden merkityksestä yhteiskunnassa sekä luoda positiivista maaperää standardisoimistyölle. Standardisointia haluttiin myös arkipäiväistää sekä lisätä SFS:n ja sen toimialayhteisöjen tunnettuutta.

Kumppanikseen lehden uudistukseen SFS valitsi Cocommsin.

Haasteet

Uusi lehti kohdistettiin ennen kaikkea päättäjille ja yritysjohdolle. Kriittisen ja kiireisen kohderyhmän saavuttamiseksi vaatimustaso asetettiin korkealle. Lehden sisällön ja ulkoasun on oltava erityisen kiinnostavaa, laadukasta ja houkuttelevaa.

Uusi, 24-sivuinen lehti ilmestyy painettuna kaksi kertaa vuodessa. Haasteena oli ensimmäisen numeron tiukka aikataulu, sillä uusi konsepti ja lehden ensimmäinen numero piti saada valmiiksi reilussa kahdessa kuukaudessa.

Ratkaisut

Lehden konseptointi käynnistyi kahdella workshopilla, joihin oli SFS:n asiantuntijoiden lisäksi kutsuttu standardisoimistyötä omilla toimialueillaan tekevien toimialayhteisöjen edustajia.

Ensimmäisessä workshopissa sukellettiin mallilukijoiden pään sisään, keskusteltiin ulkoasusta ja juttutyypeistä sekä ideoitiin lehdelle nimeä. Toisessa workshopissa graafikko esitteli ehdotukset kanneksi, nimiöksi ja typografiaksi. Lisäksi käytiin läpi lehdenteon prosessi.

Uuden kohderyhmän – yrityspäättäjien – vuoksi lehden sisältöä linjattiin ulottumaan standardisoinnin ulkopuolelle, muun muassa Suomen kilpailukykyyn liittyviin aiheisiin.

Lehden konseptoinnissa huomioitiin erilaiset lukijat (päättäjät, yrittäjät, standardisoinnin asiantuntijat, virkamiehet). Tavoitteena on tarjota jokaisessa numerossa kutakin lukijaryhmää kiinnostavaa sisältöä.

Konsepti tuo lehdentekoon ryhtiä, kun juttutyypit ja -paikat ovat valmiiksi tiedossa. Konsepti myös helpottaa lehden numerokohtaista suunnittelua, sillä joka kerta ei tarvitse lähteä puhtaalta pöydältä. Konseptin avulla varmistetaan, että lehdessä on eripituisia ja -tyyppisiä juttuja. Hyvin suunniteltu konsepti varmistaa lehden sisällön monipuolisuuden.

Konseptoinnissa kiinnitettiin huomiota myös juttujen palastelemiseen pääjutuiksi, kainalojutuiksi, faktaruuduiksi jne. Näin palvellaan kiireisiä, silmäileviä lukijoita.

Tulokset

Presiis-lehden ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa 2015. SFS on tyytyväinen Cocommsin kanssa yhdessä suunniteltuun konseptiin. Konsepti sisältää erityyppisiä juttuja, joiden kautta usein näkymättömäksi jäävää standardisointia ja standardeja sekä niiden hyötyjä voidaan nostaa esille eri näkökulmista.

Presiis on saanut paljon hyvää palautetta ja myös kehitysehdotuksia. Konseptin uudistus on luonut lehden rakenteelle hyvät raamit.

Lehden kehitys ei kuitenkaan lakkaa konseptityöhön vaan SFS pyrkii uudistamaan lehteä jatkuvasti vastatakseen kohderyhmänsä toiveisiin entistä paremmin.