Cocommsin asiakastyytyväisyys kasvussa – asiakkaidemme viestintätarpeet muutoksessa

https://cocomms.com/2020/12/21/cocommsin-asiakastyytyvaisyys-kasvussa-asiakkaidemme-viestintatarpeet-muutoksessa/

Kysyimme marras-joulukuun vaihteessa asiakkailtamme heidän tyytyväisyydestään Cocommsin palveluihin sekä heidän näkemyksiään viestintäpalveluiden tarpeesta tulevaisuudessa.

Kyselystä selvisi, että Cocommsia suosittelevien asiakkaiden määrä oli kasvanut ilahduttavasti edelliseen kyselyyn verrattuna, joka toteutettiin alkuvuonna 2019.

Erityistä kiitosta saimme työmme laadukkuudesta, osaavista tekijöistämme ja aikataulujemme pitävyydestä. Aiempaa enemmän asiakkaamme toivovat meiltä luovaa ideointia ja näkemyksen tuottamista, joka onkin nostettu Cocommsilla yhdeksi kehityskohteeksi.

Monipuolisia viestintätarpeita

Asiakastyytyväisyyden ohella kysyimme asiakkailtamme, kuinka heidän viestintäpalveluiden tarpeensa on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Vastaukset osoittavat, että muutoksia on ilmassa, eikä kyse luultavasti ole pelkästään vuotta 2020 leimanneesta pandemiasta. Peräti 54 prosenttia sanoi tarpeidensa muuttuneen merkittävästi tai jonkun verran.

Vastaajien mukaan eniten on kysyntää brändi- ja yritysviestinnälle, jota sanoi tarvitsevansa hieman yli puolet vastaajista. Seuraavaksi eniten kaivataan vaikuttajaviestintään ja ajatusjohtajuuteen liittyvää tukea (35 %), ja myös vastuullisuuteen liittyville viestintäpalveluille on kysyntää (30 %). Yli 20 prosenttia vastaajista tarvitsee tukea myös luoviin ja digitaalisiin ratkaisuihin sekä muutosviestintään. Kansainvälistä viestintää sanoi tarvitsevansa hieman alle 10 % vastaajista, mutta luku on kasvussa.

Vastaajilla on myös selkeästi tarvetta studiotilalle, jossa järjestää erilaisia hybridi- ja digitaalisia tilaisuuksia. Tällainen studio on valmistumassa Cocommsin tiloihin, ja sen käyttö on mahdollista vuoden 2021 alusta lähtien. Lähetämme tästä palvelusta lisätietoa piakkoin asiakkaillemme.

Monipuolisen osaajatiimin ja laajan kansainvälisen kumppanitoimistoverkoston ansioista meillä on erinomaiset edellytykset vastata kaikkiin asiakkaidemme nimeämiin viestintätarpeisiin. Painotamme ensi vuonna strategiassamme asiakaskokemusta, digitaalisia ratkaisuja ja panostamme nykyisiin vahvuuksiimme entisestään. Niillä osa-alueilla, jotka asiakkaamme ovat nimenneet kehityskohteiksemme, parannamme tekemistämme määrätietoisesti, toimitusjohtaja Kaija Pohjala sanoo.

Vuosi 2020 on jälleen osoittanut, kuinka keskeinen rooli viestinnällä on kaikessa toiminnassa. Uskon, että vuorovaikutustaidot tulevat korostumaan uudessa normaalissa. Eri organisaatioiden sidosryhmät kaipaavat ennen kaikkea näkemyksellisyyttä, avoimuutta ja vastuullisuutta toimintaan, ja me olemme valmiita tukemaan asiakkaitamme kaikkien näiden odotusten täyttämisessä.

Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivottaa asiakkaillemme rentouttavaa joulunaikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta!

 

Kirjoittaja

Niina Haasola

Johtaja, yritysviestintä

Posted By

Rosanna Lyytinen