CocoForum: Onnistuneen yrityskaupan edellytykset – strategia ja seuranta

https://cocomms.com/2020/06/03/cocoforum-onnistuneen-yrityskaupan-edellytykset-strategia-ja-seuranta/

Monelle yritykselle kasvu on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Kasvu luo vaurautta, josta yrityksen asiakkaat, työntekijät, alihankkijat, julkinen sektori ja osakkeenomistajat haluavat päästä osallisiksi.

Kasvua tavoitellaan monin tavoin. Orgaanisessa kasvussa yhtiö pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan käyttämällä resurssejaan uudella tavalla, esimerkiksi panostamalla markkinointiin, myyntiin tai tuotannon tehostamiseen.

Suunnitelmallisuutta yrityskauppastrategialla

Orgaanista kasvua vauhditetaan usein yrityskaupoilla, jotka nopeuttavat kasvustrategian toteuttamista. Tavoite voidaan saavuttaa vuosien sijaan vain kuukausissa. Nopeus kasvattaa suunnitelmallisuuden merkitystä.

”Yrityksillä pitäisi olla yrityskauppastrategia, joka tukee ja nopeuttaa yrityksen kokonaisstrategian toteuttamista sekä määrittelee perusteet arvonluonnille yrityskaupoissa”, sanoo osakas Marko Koski Suomen PwC:ltä. ”Usein väitetään, että suurin osa yrityskaupoista epäonnistuu. Strategiaan perustuvista hankkeista voidaan kuitenkin arvioida onnistuneiksi lähes 70 prosenttia.”

Strategian lisäksi Koski nostaa esille johdon osallistumisen ja integraatiotyön riittävän resursoinnin. Hänen arvionsa mukaan hankkeet ovat yleensä menestyksellisiä, kun johto on mukana integraatiotyössä, sille varataan riittävästi resursseja ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan johdonmukaisesti.

”Yrityskaupan onnistumisessa toiminnan suunnitelmallisuus on kaiken keskiössä”, sanoo Koski. ”Arvonluonti ja ostetun liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ovat tärkeimpiä osa-alueita – näihin keskittyminen löytyy monen onnistuneen kaupan taustalta.”

Miten yrityskaupan menestystä pitäisi arvioida?

Pörssiyhtiöiden yrityskauppojen menestystä arvioidaan niiden osakkeen hintakehityksellä tai kokonaistuotolla. Kaupan onnistumista voidaan arvioida myös erilaisten strategisten tavoitteiden saavuttamisella. Sellaisia voi olla esimerkiksi palveluliiketoiminnan ja kannattavuuden kasvu.

”Viime kädessä mittarit eivät eroa pörssilistattujen ja listaamattomien yhtiöiden vertailussa. Listatuissa onnistuminen heijastuu osakekurssin kehitykseen, listaamattomissa se näkyy omistaja-arvon kasvuna”, Koski avaa ajattelua.

Johdon aktiivisuus suunnitelmien toteuttamisen seurannassa on yrityskaupan menestyksen edellytys. Vaikutuksia on seurattava vähintään kaksi vuotta, jolloin yrityskaupan arvonluonnin toteutuminen näkyy raportoiduissa luvuissa. Vasta silloin synergiat – kuten kustannushyödyt ja myynnin kasvu – ovat toteutuneet.

Ylimmän johdon sitoutuminen ja kaupankohteena olevan yrityksen henkilöstön sitouttaminen osaksi integraatioprosessia on tärkeää. Jokainen yrityskauppa on omanlaisensa ja vaatii sen vuoksi omat ratkaisunsa. Onnistuminen on sekä ostavan että ostettavan yrityksen etu.

 

Pasi Hiedanpää

Blogiteksti on osa CocoForum-juttusarjaa, joka nostaa estradille ajankohtaisia asioita, ihmisiä ja teemoja yhdessä Cocommsin vierailevan kumppanin kanssa. Juttusarja tarkastelee viestintäkentän kuulumisia tuoreesti ja tuo esiin erilaiset näkökulmat.

Posted By

Cocomms