Koronavirus söi luottamuksen yrityksiin

https://cocomms.com/2020/05/06/koronavirus-soi-luottamuksen-yrityksiin/

Maailmanlaajuinen pandemia on syönyt ihmisten uskon yritystoimintaan. Vastaavasti eri maiden hallitukset ja perinteinen media nauttivat nyt suurta luottamusta. Yritysjohtajista vain vajaa kolmannes on pärjännyt hyvin viruksen hoitamisessa, kun taas jopa puolet tutkijoista ja maiden hallitusten johtajista ovat hoitaneet leiviskänsä mallikkaasti.

Tiedot käyvät ilmi tällä viikolla julkistetusta kevään COVID-19 Edelmanin luottamusbarometristä, jossa kartoitettiin globaalisti ihmisten luottamusta eri tahojen kykyyn hoitaa kriisiä.

Nähtävästi tarvitaan tämänkaltaisia äärimmäisiä kriisejä, jotta julkinen sektori voi puolustaa omaa tärkeyttään kansalaisille. Kansalaiset odottavat hallitustensa tarjoavan taloudellisia helpotuksia, palauttavan maan takaisin normaaliin, hillitsevän viruksen laajenemista sekä informoivan kansalaisia.

Toisaalta kokemus kansalaisten epätasa-arvoisesta kohtelusta syö hieman virallisten instituutioiden uskottavuutta. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että vähemmän koulutetut ja köyhemmät kansalaiset joutuvat kärsimään ja kantamaan suuremman taakan viruksen seurauksena.

Ihmisten tiedonjano on pandemian aikana ollut loputon. Tietoa haetaan yhä enemmän perinteisestä mediasta, jonka uskottavuus on noussut, kiitos koronan. Ihmiset janoavat asiantuntijoiden näkemyksiä ja tulkintoja tilanteesta. Kaikkein uskottavimpia asiantuntijoita ovat tällä hetkellä lääkärit, tutkijat sekä terveydenhuollon viranomaiset.

Kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen odotetaan auttavat suurimmassa hädässä olevia, keräävän rahaa ja resursseja kärsivien tueksi sekä koordinoivan paikallisia tempauksia vähäosaisten avuksi.

Vaikka yrityksiin yhä luotetaan, on työntekijöillä suuri huoli työnantajiensa taloudellisesta tilanteesta. Monet uskovat yritysten pistävän tuloksenteon ihmisten edelle, ja vain vajaa puolet vastaajista uskoo yritysten suojelevan työntekijöitään riittävästi virukselta tai välittävän alihankkijoistaan ja kumppaneistaan.

Lisätäkseen luottamusta yritysten olisi keskityttävä ratkaisujen luomiseen myymisen sijasta. Myös yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, merkityksen uudelleenkirkastamista ja tavoitteiden uudelleenmäärittelyä kaivataan tilanteen selvittämiseksi.

Paluu uuteen normaaliin vaatii julkisen ja yksityisen sektorin yhä tiiviimpää yhteistyötä. Terveys ja turvallisuus ovat uusi musta. Elämän säilyttäminen on töiden säilyttämistä tärkeämpää. Yrityksissä lamppujen pitäisi syttyä mieluummin hitaasti kuin hetkessä.

Kaija Pohjala

 

Posted By

Kaija Pohjala