CocoForum: Aktivisti on arvon luoja

https://cocomms.com/2020/04/27/cocoforum-aktivisti-on-arvon-luoja/

Väittäisin, että kaikissa pörssiyhtiöissä kavahdetaan aktivistisijoittajia. Niillä on ikävä maine, mutta muille osakkeenomistajille aktivistien mukanaolo on hyvä uutinen.

Aktivistisijoittajat haluavat nostaa yhtiöiden arvostustasoa esimerkiksi myymällä yhtiön toiselle sijoittajalle joko kokonaan tai osittain, yhdistämällä sen toisen yhtiön kanssa, karsimalla kuluja, optimoimalla pääomarakenteen sekä mahdollisesti muuttamalla strategian. Usein myös yhtiön johtoa muutetaan.

”Olemme aktiivisesti mukana omistamiemme yhtiöiden nimitysvaliokuntien ja hallitusten toiminnassa. Tavoitteena on valita yhtiön hallitukseen ja johtoon henkilöitä, joilla on hyvät näytöt onnistuneista muutoksista”, sanoo Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén.

”Teemme jokaisesta sijoituskohteestamme arvion: mikä on yhtiön arvopotentiaali, miten se voitaisiin saavuttaa ja kuinka todennäköistä muutoksen aikaansaaminen on.”

Aktivistisijoittajien strategiat vaihtelevat merkittävästi kohteiden mukaan. Cevianin strategia on olla fokusoitunut, pitkäjänteinen ja aktiivinen omistaja, joka hyödyntää epärationaalista ja lyhytjänteistä käyttäytymistä osakemarkkinoilla.

”Me sijoitamme merkittäviin vähemmistöosuuksiin pörssiyhtiöissä, joissa arvoa voidaan parantaa aktiivisella omistajuudella. Pitkäjänteinen työmme tekee yrityksistä entistä vahvempia ja kannattavampia, mikä hyödyttää kaikkia osakkeenomistajia. Operatiiviset parannukset ovat ehdottomasti tärkein osa arvonluontistrategiaamme, minkä lisäksi monet portfolioyhtiömme ovat tehneet vuosien varrella myös rakenteellisia muutoksia”, kertoo Pakalén.

Miten Cevian on onnistunut?

Aktivistin tavoitteena on arvonluonti osakkeenomistajille. Joissakin tapauksissa aktivistisijoittajan sijoitushorisontti oli lyhyt – ehkä vain joitakin kuukausia. Cevian taas näyttää olevan jopa häkellyttävän pitkäaikainen sijoittaja. Suomessa se on ollut ostamassa osuuksia kolmesta suuresta yhtiöstä.

Case: Metso

Metson osakkeiden osto vuonna 2005 on hyvä esimerkki siitä, että kaikki aktivistit eivät etsi nopeita voittoja. Cevian on ollut mukana muokkaamassa Metsoa useaan otteeseen jo lähes 15 vuoden ajan.

Kulurakenteen keventämisen sekä joustavuuden ja palveluliiketoiminnan kasvattamisen ansiosta yhtiö selviytyi hyvin kaivosinvestointien taantumavuosista 2013–2016. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta on kasvanut vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuolikkaan 35 prosentista 54 prosenttiin vuonna 2019. Yhtiön toimintaa on myös keskitetty kaivosliiketoimintaan myymällä ja jakamalla liiketoimintoja: Valmet Automotive myyntiin vuonna 2014, paperi- ja selluteollisuuden asiakkuuksiin keskittynyt Valmet listattiin Helsingin pörssiin erillisenä yhtiönä vuonna 2014, uudelle Valmetille myytiin Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta vuonna 2015 ja nyt on suunnitteilla pumppuliiketoimintaan keskittyneen Neleksen eriyttäminen. Neleksen listaaminen liittyy toteutumisvaiheessa olevaan Metson ja Outotecin fuusioon, joka on Suomen mittakaavassa jättimäinen ja luo yhden maailman johtavista kaivosteollisuuden palveluntarjoajista.

Lukujen valossa transaktiot ovat onnistuneet erinomaisesti. Esimerkiksi Metson ja Valmetin osakkeiden yhteenlaskettu kokonaistuotto on ollut 131 prosenttia vuodesta 2014 helmikuuhun 2020 (ennen koronahuolia). Vastaavana aikana OMXH:n nousu on ollut 100 prosenttia eli yhtiöt ovat tuottaneet 31 prosenttia kuin indeksi.

Case: Tieto

Cevian sijoitti Tietoon jo vuonna 2009, jolloin yhtiön kannattavuus oli selvästi alle arvioidun tuloksentekokyvyn ja liikevoittomarginaali oli vain noin 6 prosenttia. Vuonna 2019 liikevoittomarginaali nousi jo yli 11 prosentin. Samaan aikaan yhtiön osakekurssi on vahvistunut, pääomarakennetta on optimoitu ja Tieto on palannut vakaaksi osingonmaksajaksi. Yhtiössä on muun muassa uudistettu johtoa, keskitetty toimintaa kotimarkkinoille Pohjoismaihin sekä parannettu liiketoimintaan tehtyjen investointien laatua.

Lisäksi yhtiö yhdistyi joulukuussa 2019 norjalaisen kilpailijansa EVRYn kanssa. Merkittävä yrityskauppa vahvistaa yhdistyneen TietoEVRYn asemaa huomattavasti koko Pohjoismaissa.

Case: Nordea

Vuonna 2018 lopulla Cevian alkoi ostaa pohjoismaisen pankkijätin osakkeita, sillä Nordean tuloksentekokyky oli jäänyt jälkeen verrokeista. Cevian on ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että yhtiön johtoryhmä ja suuri osa hallituksesta on vaihtunut viimeisen vuoden aikana.

Tie sijoituksen suhteen on vasta aluillaan, mutta vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes oli lupaava ja Nordea pystyi kääntämään kannattavuuden uudelleen nousuun.

Metso ja Tieto ovat olleet menestystarinoita, joissa kummassakin operatiivista toimintaa on merkittävästi tehostettu ja yhtiöt ovat keskittyneet aiempaa pienemmälle niche-markkinalle. Tämän lisäksi synergioita on etsitty niin yritysmyynneillä kuin fuusioilla. Metson ja Tiedon osakkeenomistajille Cevianin mukaantulo on tuonut hyviä uutisia.

Kirjoittaja toivottaa kaikki aktiivisesti yhtiötä kehittävät sijoittajat tervetulleiksi Suomen markkinoille. Kirjoittajan lähipiiri omistaa Nordean osakkeita.

 

Pasi Hiedanpää

Blogiteksti on osa CocoForum-juttusarjaa, joka nostaa estradille ajankohtaisia asioita, ihmisiä ja teemoja yhdessä Cocommsin vierailevan kumppanin kanssa. Juttusarja tarkastelee viestintäkentän kuulumisia tuoreesti ja tuo esiin erilaiset näkökulmat.

Posted By

Cocomms