Ydinviestin blogi: Toimistopäivä 2020

https://cocomms.com/2020/03/26/ydinviestin-blogi-toimistopaiva-2020/

Blogitekstin ovat kirjoittaneet Toimistopäivään osallistuneet viestinnän toisen vuoden opiskelija Elisa Kähkönen Tampereelta ja neljännen vuoden opiskelija Netta Huuskonen Jyväskylästä. 

 

Viestinnän opiskelijoiden keskuudessa käydään viikoittain keskusteluja siitä, miltä tulevaisuus opintojen jälkeen tulee näyttämään ja minkälaisissa tehtävissä kukin haluaa työskennellä. Vaikka viestinnän tulevaisuuden ammattilaisilla juttua riittää, keskustelua usein varjostaa epävarmuus ja tietämys työllistymisen mahdollisuuksista. Mitä oikein viestinnän ammattilainen voi tehdä? Mikä ihmeen viestintätoimisto? Näihin pohdintoihin saatiin viimein vastaukset suoraan viestintätoimiston ammattilaisilta, kun Ydinviesti päätti yhdessä viestintätoimisto Cocommsin kanssa mahdollistaa opiskelijoille uuden tapahtuman, Toimistopäivän.

Päivän tavoitteena oli päästää alan opiskelijat tutustumaan viestintätoimiston arkeen hyödyntäen vuoropuhelua kalvosulkeisten sijaan, ja samalla mahdollistaa toimistolle aika tutustua alansa opiskelijoihin ja mahdollisiin tuleviin työntekijöihin.

Toimistopäivä järjestettiin keväisenä perjantaina Cocommsin toimistolla, jonne 13 viestinnän opiskelijaa kerääntyivät kaikista viestijäkaupungeista. Päivän tavoitteena oli päästää alan opiskelijat tutustumaan viestintätoimiston arkeen hyödyntäen vuoropuhelua kalvosulkeisten sijaan, ja samalla mahdollistaa toimistolle aika tutustua alansa opiskelijoihin ja mahdollisiin tuleviin työntekijöihin.

Mutta mitä Toimistopäivässä sitten oikein tehtiin? Siitä kerromme mielellämme lisää teille, jotka ette vielä tällä kertaa päässeet kanssamme kokemaan tätä päivää. Päivä alkoi Cocommsin toimiston edustalta, jossa tapasimme viestinnän opiskelijoiden kesken. Oli mukavaa törmätä sekä muutamiin tuttuihin että aivan tuntemattomiin kasvoihin, ja juttua riitti jo heti kättelyssä.

Seuraavaksi siirryimme Cocommsin kauniiseen punasiniseen toimistoon, jossa meitä odotti lämmin vastaanotto lämpimien aamukahvien kera.

Seuraavaksi siirryimme Cocommsin kauniiseen punasiniseen toimistoon, jossa meitä odotti lämmin vastaanotto lämpimien aamukahvien kera. Fiilis oli aivan katossa ja keskustelu uusien ihmisten kanssa hiljentyi vasta, kun pääsimme tutustumaan päivän ohjelmaan ja Cocommsiin työpaikkana. Saimme kuulla Cocommsin historiasta, toiminnasta ja yrityskulttuurista itse toimitusjohtajalta Kaija Pohjalalta, joka osoitti heti päivän alusta meille toimistonsa matalasta hierarkiastaan esittäytyessään meille ja toivottaessaan meidät tervetulleeksi.

Tutustuttuamme toimiston tiloihin pääsimme viimein tutustumaan myös toinen toisiimme. Oli ilo nähdä jälleen saman alan opiskelijakollegoja ympäri Suomen aina fukseista maistereihin. Pohdimme yhdessä viestinnän ammattilaisuutta sekä mielikuviamme viestintätoimistojen toimialoista ja tehtävistä.

Oli ilo myös huomata, että vaikka asiantuntijat vastasivat useisiin samankaltaisiin kysymyksiimme täysin eri tavalla, kysyessä Cocommsilla työskentelyn parhaista puolista nostivat kaikki esiin työyhteisönsä ihmiset.

Päivän yksi kohokohdista oli kuitenkin se, kun me opiskelijat saimme haastatella Cocommsin asiantuntijoita käänteisen haastattelun merkeissä. Haastattelujen myötä huomasimme, kuinka paljon erilaisia viestinnän ja muiden alojen osaajia viestintätoimistoon mahtuu, ja kuinka erilaisia vahvuuksia osataan hyödyntää toiminnassa. Vaikka kysymyksemme olivat ajoittain haastavia, eivät asiantuntijat jäätyneet paineen alla, vaan kertoivat avoimesti omista työtehtävistään ja kokemuksistaan. Oli ilo myös huomata, että vaikka asiantuntijat vastasivat useisiin samankaltaisiin kysymyksiimme täysin eri tavalla, kysyessä Cocommsilla työskentelyn parhaista puolista nostivat kaikki esiin työyhteisönsä ihmiset.

Käänteisten haastattelujen jälkeen pääsimme työskentelemään pienryhmissä ja tekemään alustavan somesuunnitelman eräälle kampanjalle. Lopuksi esittelimme ideamme sekä Cocommsin asiantuntijoille että muille viestinnän opiskelijoille. Toimistopäivän päätti afterworkit, jolloin pääsimme juttelemaan rennosti sekä opiskelijoiden että muiden Cocommsin työntekijöiden kanssa.

 

Mitä Toimistopäivästä jäi käteen?

Useat viestinnän opiskelijat ovat varmasti ainakin joskus pohtineet, tulisiko omaa viestinnän osaamistaan rakentaa kohti joitakin tiettyjä osa-alueita vai kannattaisiko opiskeluvaiheessa rakentaa itselleen laajempi pohja tekemällä vähän kaikkea. Useat asiantuntijat kehottivat päivän aikana meitä opiskelijoita hankkimaan opiskeluaikana mahdollisimman monipuolisesti kokemusta eri viestinnän osa-alueilta, sillä omaa erikoisosaamistaan ehtii rakentaa vielä myöhemminkin. Tärkeintä on vain olla kiinnostunut alasta ja valmiina oppimaan uutta.

Useat asiantuntijat kehottivat päivän aikana meitä opiskelijoita hankkimaan opiskeluaikana mahdollisimman monipuolisesti kokemusta eri viestinnän osa-alueilta, sillä omaa erikoisosaamistaan ehtii rakentaa vielä myöhemminkin.

Oli myös lohduttavaa kuulla, kuinka osa Cocommsin ammattilaisista eivät ole heti itsekään tienneet omia kiinnostuksen kohteitaan viestintätoimiston arkeen siirtyessä, vaan he ovat toimiston sisällä päässeet kokeilemaan laajasti vähän kaikkia mahdollisuuksia ennen oman erikoisalansa löytämistä. Omaan työhön kerrotaan voivan vaikuttaa ja töitä voi tehdä itseohjautuvasti mielenkiinnon kohteet ja osaamisalueet huomioiden. Näemme viestintätoimiston erityisenä vahvuutena sen, että saman toimiston sisältä löytyy monenlaisia osaajia. Cocommsin arki koostuu monenlaisista projekteista, joissa työntekijät pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa.

Päivän alussa käyty keskustelu viestintätoimistossa työskentelyn vieraasta maailmasta muuttui varmasti Toimistopäivän myötä usean opiskelijan silmissä mahdollisuudeksi rakentaa omaa uraansa viestintätoimistossa.

Kokonaisuudessaan Toimistopäivä oli oikein onnistunut tapahtuma, joka avarsi näkökulmiamme työllistymismahdollisuuksiin. Päivän alussa käyty keskustelu viestintätoimistossa työskentelyn vieraasta maailmasta muuttui varmasti Toimistopäivän myötä usean opiskelijan silmissä mahdollisuudeksi rakentaa omaa uraansa viestintätoimistossa. Toimistopäivän uusiutumisesta emme uskalla luvata, mutta uskomme, että tapahtumalle olisi vielä suuresti kysyntää ja usea viestinnän opiskelijakollegamme saisi myös paljon irti tällaisesta tapahtumasta omien opintojensa vaiheesta riippumatta.

Posted By

Cocomms