Moni kuulee, harva kuuntelee

https://cocomms.com/2019/11/22/moni-kuulee-harva-kuuntelee/

Kuunteleminen on taitolaji. Jos jompikumpi viestivistä osapuolista kokee, ettei tule kuulluksi, yhteistyön mahdollisuus murenee jo ennen kuin se ehtii kunnolla alkaa. Kaikilla meillä on sanottavaa, mutta moniko meistä osaa enää kuunnella, ja miten oppisimme kuuntelemaan paremmin? Kokosimme yhteen huomioita kuuntelemisen taidosta.

Päälle puhuva kollega tai puhelimen näyttöä vilkuileva kumppani – keskittymättömyytemme vuorovaikutustilanteessa aiheuttaa ristiriitatilanteita kaikissa ihmissuhteissamme. Pelkkä fyysinen läsnäolo ei riitä, jotta toinen voi tuntea tulleensa kuulluksi. Paitsi kuuntelemisen taito myös kuulluksi tulemisen kokemus rakentavat kohtaamisia, joissa jokainen voi tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Paitsi kuuntelemisen taito myös kuulluksi tulemisen kokemus rakentavat kohtaamisia, joissa jokainen voi tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Olemme päivittäin tekemisissä monien ihmisten kanssa, mutta kiireen keskellä pysähdymme liian harvoin aidosti kuuntelemaan toisiamme. Ajatuksemme harhailevat – todennäköisesti juuri silloin, kun ei pitäisi. Tarvitsemme aitoja kohtaamisia, joissa pysähdymme ja olemme valmiita kuuntelemaan, myös kiireettä.

 

Kehity kuuntelijana

Arjen tuoksinassa usein unohtuu, että viestinnän edellytyksenä on se, että ymmärrämme ja vaikutamme toisiimme, emme ainoastaan reagoi kuulemaamme. Kuuntelemisen tarkoituksena on vastaanottaa tietoa viestin lähettäjältä. Vastaanotettu tieto tarjoaa meille etulyöntiaseman vuorovaikutustilanteessa, sillä saamaamme tietoa voimme käyttää paitsi suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen myös vaikuttamiseen ja oppimiseen.

Vastaanotettu tieto tarjoaa meille etulyöntiaseman vuorovaikutustilanteessa, sillä saamaamme tietoa voimme käyttää paitsi suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen myös vaikuttamiseen ja oppimiseen.

Merkityksellinen vuoropuhelu edellyttää kykyä kuunnella. Se nousee jopa tärkeämmäksi kuin verbaaliset taidot, koska sillä on suora yhteys myös kielelliseen ilmaisuun. Kuulostaaksemme vakuuttavalta vuorovaikutustilanteissa meidän on osattava kuunnella ja käyttää kuulemaamme hyödyksi.

Kuuntelemistilanteita on monia ja kuuntelemisen tavoitteet määrittyvät pitkälti tilanteen mukaan. Hyvällä kuuntelijalla on kuitenkin tiettyjä piirteitä, joita kehittämällä jokainen voi vahvistaa omaa rooliaan kuuntelijana sekä parantaa toisen kuulluksi tulemisen kokemusta.

 

Hyvä kuuntelija tiedostaa toisen tarpeet

Usein ajatellaan, että kuunteleminen on yksinkertaista, mutta varsinkin nykypäivän hektisessä maailmassa se on yksi vuorovaikutuksen vaikeimmista asioista. Moni kuulee, mutta harvempi kuuntelee.

Hyvä kuuntelija on kuin taitava haastattelija. Hyvä kuuntelija ymmärtää, mitä hänelle sanotaan ja hänellä on kykyä keskittyä hetkeen. Hän on aidosti kiinnostunut toisen tarinasta. Hyvällä kuuntelijalla ei ole tarvetta keskeyttää toisen puhetta omilla näkemyksillään, sillä hän tiedostaa myös toisten tarpeet tulla kuulluksi.

Jos haluat kehittää kuuntelutaitojasi, voi seuraavista huomioista olla apua:

 

Keskity toiseen

Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä toisella on sanottavana, uppoudumme herkästi siihen, mitä itse voi sanoa seuraavaksi. Keskittymällä vain omiin ajatuksiin toisen viesti jää usein epäselväksi. Kun itsesi sijaan keskität huomiosi toiseen, havaitset tarkemmin myös sanattomia viestejä, kuten äänensävyjä, ilmeitä ja eleitä.

Keskittymällä vain omiin ajatuksiin toisen viesti jää usein epäselväksi.

 

Pidä puhelin taskussa

Vilkuilemalla vimmatusti puhelimesi näyttöä, viestit kertojalle, ettei hänen sanomisensa kiinnosta. Se voi olla puhujalle loukkaavaa ja luotaantyöntävää. Ei ole ihme, että tekniikan mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat muokanneet ja muuttaneet kuuntelutapojamme, sillä toimemme keskeytyvät jatkuvasti ja yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan vaikeutuu.

 

Keskeyttämisestä ei pisteitä

”Sanon tän äkkiä, ennen kuin unohdan”. Kaikilla meillä on luontainen tarve saada oma mielipiteensä kuulluksi, ja se on ok. Muistathan kuitenkin, että sama tarve on myös hänellä, kenen päälle puhut.

Puhumalla toisen yli viestit, että omat mielipiteesi ovat tärkeämpiä ja kiinnostavampia kuin toisen. Anna toiselle rauha puhua – sillä sinunkin puheenvuorosi koittaa vielä.

Anna toiselle rauha puhua – sillä sinunkin puheenvuorosi koittaa vielä.

 

Kysy kysymyksiä

Taitava kuuntelija osaa kysyä tarkentavia kysymyksiä. Näin hän osoittaa aidosti kuuntelevansa ja olevansa kiinnostunut puhujasta ja hänen asiastaan.

Hyvä kuuntelija muistaa mitä hänelle on kerrottu ja osaa tarvittaessa viitata siihen. Palaamalla aiemmin sinulle kerrottuun asiaan, osoitat kykysi kuunnella ja ymmärtää toisen viestiä ja rakennat ja vahvistat välistänne luottamusta.

Palaamalla aiemmin sinulle kerrottuun asiaan, osoitat kykysi kuunnella ja ymmärtää toisen viestiä ja rakennat ja vahvistat välistänne luottamusta.

Omaa kuuntelemistaan voi – ja kannattaa – kehittää. Tänään on juuri hyvä aika aloittaa ja pohtia omaa kuuntelemistaan. Kun tulet kuulluksi, tunnet itsesi merkitykselliseksi. Mitä jos tänään sinä olisit se, joka kuuntelee?

 

Iiris Meurman
Viestinnän suunnittelija

Posted By

Iiris Meurman