Yritykset yhteen – match made in heaven?

https://cocomms.com/2019/11/18/yritykset-yhteen-match-made-in-heaven/

Yrityskauppaa suunniteltaessa leegio lakimiehiä, tilintarkastajia, konsultteja ja yrityksen ylin johto perkaavat huolellisesti puolisokandidaatin taustat ja pohtivat uuden parin yhteisiä tulevaisuudennäkymiä. Mitkä ovat riskit, mitkä mahdollisuudet? Mikä on yhteistä, mikä erottaa? Voisiko tämä olla alku jonkin uuden ja kauniin?

Sitten koittaa itse D-day, jolloin puolisot astelevat alttarille: kauppa siunataan ja julkistetaan.

Ennen sitä isoimmat johtajat ovat jo kuukausien ajan ehtineet mielessään elää ja suunnitella uutta tulevaisuutta, mutta henkilökunnalle, asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille kauppa tulee usein yllätyksenä.

Suuri osa avioliitoista päättyy kuitenkin eroon, ja eri tutkimusten mukaan yrityskaupoista jopa 70–90 % epäonnistuu.

Suuri osa avioliitoista päättyy kuitenkin eroon, ja eri tutkimusten mukaan yrityskaupoista jopa 70–90 % epäonnistuu. Useimmiten epäonnistumisen syyt löytyvät muualta kuin laki- tai talousihmisten penkomista luvuista.

 

Vuorovaikutus on avain onneen

Avoimen ja jatkuvan vuorovaikutuksen sanotaan takaavan onnellisen parisuhteen. Uudessa suhteessa saatetaan törmätä kulttuurien, toimintatapojen ja arvojen erilaisuuteen. Kumman vanhempien luona joulua vietetään? Onko tarpeen vaihtaa talvi- ja kevätverhot? Kumman prosessi on parempi matkalaskujen tekemiseen?

Avoimen ja jatkuvan vuorovaikutuksen sanotaan takaavan onnellisen parisuhteen. Uudessa suhteessa saatetaan törmätä kulttuurien, toimintatapojen ja arvojen erilaisuuteen.

Siksi yhdistystyö ei saa loppua kaupan julkistamiseen. Keskijohto ja esimiehet molemmista yhtiöistä pitää saada uuden liiton tukijoiksi ja innostettua viemään tiimiensä kanssa integraatiota eteen päin. Esimiehet ovat viestinnällisesti ratkaisevassa asemassa, sillä jos he eivät usko uuteen tulevaisuuteen, on ajatusta vaikea myydä muulle tiimille.

Työntekijän katse hyppää joka tapauksessa välittömästi omaan napaan ja konkretiaan: mikä muuttuu, miten ja missä aikataulussa. Muutos toteutuu paremmin, jos se ei jää vain ylimmän johdon kokoustelun varaan vaan työntekijät voivat itse olla mukana kertomassa mielipiteensä ja osallistumassa.

Muutos toteutuu paremmin, jos se ei jää vain ylimmän johdon kokoustelun varaan vaan työntekijät voivat itse olla mukana kertomassa mielipiteensä ja osallistumassa.

Muutoksesta on viestittävä säännöllisesti ja avoimesti – kerrottava myös se, mitä ei tällä hetkellä tiedetä. Huhumylly lähtee helposti pyörimään, jollei vaikeitakin asioita tuoda avoimesti keskusteluun.

 

Happily ever after

Kulttuuriin ja toimintatapoihin liittyviä riskejä voidaan kartoittaa jo due diligence -vaiheessa ennakoimalla niitä muutos- ja viestintäprosesseja, joita integraatiovaiheessa halutaan tai joudutaan viemään läpi. Viestintä ja HR on siksi hyvä ottaa ajoissa mukaan tähän työhön.

Yrityskaupan kaltaisessa muutostilanteessa prosessien rinnalla on vähintäänkin yhtä tärkeää johtaa ihmisiä, sillä vain he saavat aidon muutoksen aikaan. Viestintä toimii johtamisen välineenä tässä muutostilanteessa.

Yrityskaupan onnistumisen voi nähdä lounasruokalassa vuoden päästä: istuvatko työntekijät yhdessä porukassa vai onko nähtävissä ”meidän” ja ”niiden” pöytiä?

Viestinnän tehtävä on vuorovaikutuksen lisääminen ja luottamuksen vahvistaminen. Yrityskaupan onnistumisen voi nähdä lounasruokalassa vuoden päästä: istuvatko työntekijät yhdessä porukassa vai onko nähtävissä ”meidän” ja ”niiden” pöytiä?

 

Tarvitsetko tukea muutosviestinnässä?

Kaisa Rajala
Liki 20 vuoden kokemus avioliitosta saman miehen kanssa sekä viestinnän eri osa-alueilta, etenkin haastavista muutostilanteista (mm. yrityskaupat, omakotitalon rakentaminen).

Posted By

Kaisa Rajala