Etukeno elintarvikkeiden viestinnän suunnittelussa

https://cocomms.com/2019/05/09/etukeno-elintarvikkeiden-viestinnan-suunnittelussa/

Elintarvikeviestintä on oma taitolajinsa, jossa on tunnettava niin kuluttajan kuin viranomaisen ajatukset. Vaikka pelikenttä onkin lainsäädännön rajaama, tarjoaa se paljon mahdollisuuksia luovan elintarvikeviestinnän tekemiseen.

Suurin osa meistä arjen kauppakäytävien vaeltajista kulkee oma tai läheisten arkinen tarve mielessä; illaksi jotain ruokaa, itselle treenin jälkeinen proteiinivälipala ja lapsille terveellistä evästä futistreeneihin. Keskustelu ilmastoystävällisistä, terveellisistä ja luonnonmukaisista valinnoista asettaa myös paineita omille valinnoille.

Nämä arkiset tarpeet ja niiden ymmärtäminen ovatkin elintarvikeviestinnän ytimessä etenkin, kun uusia tuotteita tuodaan markkinoille.

Nämä arkiset tarpeet ja niiden ymmärtäminen ovatkin elintarvikeviestinnän ytimessä etenkin, kun uusia tuotteita tuodaan markkinoille. On tunnettava mikä kuluttajaetu tai tuoteominaisuus kiinnostaa ja puhuttelee aidosti kiireistä arkea elävää kohderyhmää. Viesti on paketoitava innostavaan ja myyvään muotoon, joka pysäyttää.

Rajattu pelikenttä tarjoaa viestintämahdollisuuksia

Sanansa näiden asioiden viestimiseen sanoo kuitenkin Ruokavirasto ja EU-lainsäädäntö. Tämän voi nähdä haasteena tai mahdollisuutena. EU-lainsäädäntö määrittelee, millaisia ravintoaineita tai terveysvaikutuksia koskevia väitteitä elintarvikkeista voidaan sanoa. Lainsäädäntö onkin yhtenäistänyt hyvinkin kirjavia tuotelupauksia elintarvikkeiden markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lainsäädäntö onkin yhtenäistänyt hyvinkin kirjavia tuotelupauksia elintarvikkeiden markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lähtökohta on, että kentällä pelataan samoilla säännöillä, joilla tavoitellaan nimenomaan kuluttajan etua. Sitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.

Ravitsemus- ja terveysväitteet mahdollistavat mielestäni yllättävän monipuolisen viestinnän elintarvikkeista. Monet ruokaan ja terveyteen liittyvät suuret vallitsevat trendit, kuten esimerkiksi luontaiset proteiinin lähteet, sokerin vähentäminen ja kuitupitoiset hiilihydraatit, ovat mahdollisia viestiä väitteiden avulla, kunhan vain tuotteessa olevat määrät ovat riittävät.

Ihanteellisessa tilanteessa yrityksessä on jo tuotekehitysvaiheessa mietitty, mitä elintarvikkeesta haluttaisiin ja lainsäädännöllisesti voitaisiin viestiä kuluttajille. Tällöin esimerkiksi kuluttajatesteissä tai toimistobriefeissä ei epähuomiossa innostuta ravitsemus- tai terveysaiheista, joita todellisuudessa ei voidakaan kertoa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Ihanteellisessa tilanteessa yrityksessä on jo tuotekehitysvaiheessa mietitty, mitä elintarvikkeesta haluttaisiin ja lainsäädännöllisesti voitaisiin viestiä kuluttajille.

Vaikka kaikki ei olisikaan mennyt aivan ihannetilanteen mukaan, on viestinnällisesti todella paljon tehtävissä. Ravitsemus- ja terveyskulmat ovat vain yksi näkökulma elintarvikkeen viestintään. Usein tuotteiden kuluttajaetu rakentuu myös makuun, helppokäyttöisyyteen tai fiilikseen. Viestittävää on siis aina paljon!

Teija Penttilä
Viestintäkonsultti

Posted By

Teija Keso