Vastuullisuus on uusi normaali – onko johto valmis?

https://cocomms.com/2019/05/06/vastuullisuus-on-uusi-normaali-onko-johto-valmis/

Yrityksillä on yhä suurempi rooli, kun etsimme ratkaisuja globaaleihin megatrendeihin ja niiden aiheuttamiin ilmiöihin. Ratkaisujen lisäksi yrityksiltä odotetaan rohkeita kannanottoja ilmastonmuutoksen kaltaisiin isoihin teemoihin. Samalla kun vastuullisuudesta tulee uusi normi, myös johdolta vaaditaan uudenlaista osaamista.

Hyvän tekeminen ja tuoton hakeminen voivat ilokseni elää nykymaailmassa rinta rinnan.

Nykyään tiedostamme, että yrityksen markkina-arvosta suuri(n) osa on aineetonta, ja talouslukujen lisäksi yrityksiä arvioidaan myös ESG-näkökulmasta (Environmental, Social, Governance).

Vastuullinen sijoittaminen on kasvussa, eikä kyse ole enää vain poissulkemisesta vaan vastuullisten yhtiöiden suosimisesta niiden hyvän tuloskunnon takia. Tätä palvelee vastuullisuusraportointi, ja lähitulevaisuudessa datan parantunut laatu ja verrattavuus sekä sen analysoinnin metodien kehitys palvelevat sijoittajia, analyytikkoja ja koko rahoitusmarkkinoita yhä paremmin päätöksenteossa.

Tiedämme myös kuluttajien, asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien äänestävän herkästi jaloillaan, jos heidän odotuksensa yhtiön vastuullisuudesta eivät toteudu. Tähän harvalla yrityksellä on varaa.

Ylin johto ajan tasalla?

Vastuullisuudesta on siis kovaa vauhtia tulossa uusi normaali. Vastuullisuuden integroinnissa liiketoimintaan on vielä monella paljon tekemistä, mutta tahtoa, intoa ja ennen kaikkea odotuksia riittää.

Vastuullisuuden integroinnissa liiketoimintaan on vielä monella paljon tekemistä, mutta tahtoa, intoa ja ennen kaikkea odotuksia riittää.

Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on entiseen malliin yrityksen arvon kasvattaminen. Nyt tarvitaan kuitenkin uudenlainen ymmärrys arvonluonnista, siihen vaikuttavat vastuullisuustekijät mukaan lukien. Hallitus myös hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet, riskienhallinnan periaatteet ja johtamisjärjestelmän politiikat, joista vastuullisuuden pitäisi lähteä.

Yrityksissä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten ihmiset, prosessit ja järjestelmät ovat yhteyksissä isoon kuvaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän päivän toimintaympäristössä vastuullinen johtaminen on kuitenkin ennen kaikkea ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta.

Tämän päivän toimintaympäristössä vastuullinen johtaminen on kuitenkin ennen kaikkea ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta.

Rohkeus luotsata ja luottaa

Odotukset työlle ovat muuttuneet ja työn merkitys on nousemassa yhä vahvemmin keskiöön. Muutoksen ja sen myötä epävarmuuden valtava kasvu korostaa liiketoiminnan ja työn merkityksen tärkeyttä: millaista työtä teemme, mikä on sen vaikutus, mitkä ovat arvomme ja miten voimme tehdä oman osamme yhteisen hyvän eteen? Ilman monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon aitoa huomioimista yhtiön arjessa ei pian enää pitkälle pötkitä.

Tarvitsemme johtajia, jotka luotsaavat organisaatiot jatkuvien muutosten läpi, johtajia, jotka uudistavat, osallistavat ja sitouttavat. Johtajilla on oltava rohkeutta tehdä asioita toisin, erottautua ja ajatella lähitulevaisuutta ja nopeita voittoja pitemmälle. He tarvitsevat myös avointa mieltä harkitakseen epätodennäköisiä skenaarioita. Tämän päälle vaaditaan nöyryyttä myöntää, että viisaus löytyy usein muualta organisaatiosta, ja lempeyttä myöntää harha-askeleet.

Johtajien pitää luoda yhdessä organisaation kanssa visio, arvot ja merkitys, jotka vievät kohti kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa. Ne on vielä puettava sitouttaviksi sanoiksi ja tarinoiksi, jotta vastuullisuus siirtyy osaksi koko organisaation arkea.

 

Jenni Hellsten
Johtaja, yritysviestintä ja vastuullisuus

Posted By

Jenni Hellsten