Mitä viestintäammattilaisen tulee tietää informaatiovaikuttamisesta?

https://cocomms.com/2019/03/15/informaatiovaikuttaminen-mita-viestintaammattilaisen-tulee-tietaa/

Oxfordin sanakirjojen toimitus valitsi vuoden 2016 sanaksi adjektiivin post-truth eli totuudenjälkeinen. Sanan käyttö yleistyi erityisesti Britannian Brexit-äänestyksen ja Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen, kun ilmeni, että ennen äänestyspäiviä äänestäjien mielipiteisiin ja päättämisympäristöön oli vaikutettu informaatiovaikuttamisen kautta.

Informaatiovaikuttaminen on hybridihäirinnän muoto, joka linkittyy teknologian kehittymiseen ja myös muutoksiin länsimaisessa julkisessa keskustelussa. Informaatiovaikuttamisella pyritään tietoiseen totuuspohjan vääristämiseen.

Tavoitteena on rakentaa informaation ja informaatioympäristön avulla vastustajalle tilanne, jossa hän valitsee itse toiminnan, joka palvelee vaikuttajan etua.

Tavoitteena on rakentaa informaation ja informaatioympäristön avulla vastustajalle tilanne, jossa hän valitsee itse toiminnan, joka palvelee vaikuttajan etua. Tällä hetkellä tutkitaan sitä, miten Yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleissa Venäjällä toimivat tahot vaikuttivat pyrkivät sosiaalisen median kampanjoiden kautta lisäämään ristiriitoja etnisten ryhmien, sekä ehdokkaiden kannattajien välillä. Näin saatiin hämmennettyä ja harhautettuja äänestäjiä sekä passivoitua tiettyjä äänestäjäryhmiä. Brexit-äänestyksen jälkeen paljastui, että Facebook oli luovuttanut 2,7 miljoonan eurooppalaisen tiedot Cambridge Analytica-analytiikkayhtiölle, joita se käytti kohdistettuun mainontaan Brexit-kampanjan aikana.

Hämäys- ja disinformaatiokampanjoiden avulla pystytään vaikuttamaan hyvinkin laajasti verkottuneeseen yhteiskuntaan. Varsinkin, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut teknologian kehitys on olennaisella tavalla muuttanut tiedonvälitystä ja asioiden julkisuuskuvaa. Facebook tavoittaa nykyään lähes kaksi miljardia ihmistä ja Twitter-käyttäjiä on lähes 320 miljoonaa.

Hämäys- ja disinformaatiokampanjoiden avulla pystytään vaikuttamaan hyvinkin laajasti verkottuneeseen yhteiskuntaan.

Nopea tiedonvälitys luo pohjaa epätietoisuuden ja väärän informaation levittämiselle. Päätökset tietyn informaation lukemisesta tai jakamisesta tehdään nopeasti. Valtavasta tietomassasta yritetään pikaisesti poimia itselle olennainen. Myös poliittiset päättäjät elävät samassa syklissä ja asioihin on otettava kantaa nopeasti tai muuten menetetään luottamus. Enää ei riitä se, että aamulla nousseeseen kohuun annetaan vastaus iltauutisten yhteydessä. Välittömän vastauksen vaatimus aiheuttaa luonnollisesti hätiköintiä, ylilyöntejä ja epätarkoituksellista provosointia.

Maanpuolustuksen Tieteellisen Neuvottelukunnan (MATINE) teettämä tutkimus hybridivaikuttamisen mahdollisuuksista liberaaleissa demokratioissa korosti, että informaatiovaikuttamista ei voida enää käsitellä vain valtiollisina turvallisuusuhkina, vaan se liukenee kohti kansalaisyhteiskuntaa. Tämä vaatii kansalaisilta omaehtoisia kykyjä järjestäytyä ja sietää uhkan vaikutuksia. Olennaisena osana ovat avoin tiedottaminen, koulutus ja tutkimus. On myös tärkeää, että elinkeinoelämä ja koko kansalaisyhteiskunta ymmärtävät teknologian kehittymisen varjopuolet.

Tämä vaatii kansalaisilta omaehtoisia kykyjä järjestäytyä ja sietää uhkan vaikutuksia. Olennaisena osana ovat avoin tiedottaminen, koulutus ja tutkimus.

Mitä tämä sitten tarkoittaa meille viestinnän ammattilaisille? Esimerkiksi viestintätoimistoissa on pystyttävä ennakoimaan; mitä asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuu, mitkä megatrendit vaikuttavat omalla sektorilla, mitä heikkoja signaaleja trendien muutoksista on nähtävissä? Toisin sanoen viestinnän ammattilaisten on oltava ketterämpiä, askeleen edellä ja pystyä objektiivisesti analysoimaan saatavilla oleva tietomassa, tehdä niiden perusteella johtopäätökset ja muuttaa ne toiminnaksi. Kohdeyleisöä ei saa missään nimessä aliarvioida, vaan nostaa jalustalle tarjoten samalla mahdollisuuksia vaikuttaa muuttuvaan yhteiskuntaan.

Matti Niskanen
Consultant, Public Affairs

 

Lähteet:

MATINE: https://www.defmin.fi/files/4171/MATINE_Tiivistelmaraportti_2500M-0077_Yhteiskunnan_kriisiturvallisuus.pdf
Forbes: https://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2013/02/19/what-a-fighter-pilot-knows-about-business-the-ooda-loop/#2342c0c463eb
Taylor Pearson: https://taylorpearson.me/ooda-loop/

Posted By

Matti Niskanen