Aitous ja vastuullisuus nostavat päätään vaikuttajamarkkinoinnissa

https://cocomms.com/2019/03/14/vaikuttajamarkkinointi-aitous-ja-vastuullisuus-nostavat-paataan/

Vuoden ensimmäisessä CocoTalkissa sukellettiin vaikuttajamarkkinoinnin trendien ja vastuullisuuden maailmaan, jossa vaikuttajamarkkinoinnin saloja avasi Indieplacen avainasiakkuuspäällikkö Mari Ojala.

Mitkä ovat tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelun perusperiaatteet? Entä mitkä ovat vaikuttajakentän trendinäkymät? Muun muassa näihin kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastauksia. Kokosimme yhteen tärkeimmät pointit vaikuttajamarkkinoinnista ja sen trendinäkymistä.

 

Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelun kulmakivet

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa ja ostokäyttäytymiseensä. Tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu lähtee aina liikkeelle strategiasta ja tavoitteiden suunnittelusta.

Tärkeintä on aloittaa erilaisista taustatutkimuksista ja selvittää kaikki olennainen taustatieto, jotta yhteistyön tuloksista saadaan mahdollisimman hyviä. Mittaaminen on olennainen osa onnistunutta yhteistyötä, ja mittarit kannattaakin valita jo suunnitteluvaiheessa sen pohjalta, mitä kampanjalla halutaan saavuttaa.

Paras vaikuttaja ei välttämättä ole se, joka tulee mieleen heti ensimmäisenä, vaan se, jonka persoona ja arvot siihen luontevasti sopivat.

Kampanjaan sopivan vaikuttajan valitsemiseen kannattaa panostaa. Paras vaikuttaja ei välttämättä ole se, joka tulee mieleen heti ensimmäisenä, vaan se, jonka persoona ja arvot siihen luontevasti sopivat. Vaikuttajayhteistyön sisällön tulee aina olla vaikuttajan näköistä. Kullakin vaikuttajalla on omat vahvuutensa riippuen myös vaikuttajan yleisöstä. Tästä johtuen yritysten on hyvä päästää hieman irti omasta brändistään, koska vaikuttaja tuo siihen aina jotain ekstraa. Vaikuttajat valitsevat yhteistyöt tarkasti eivätkä anna kasvojaan mille tahansa yritykselle, eli yrityksen arvojen täytyy vastata myös vaikuttajan omaa arvomaailmaa.

 

Autenttinen vaikuttaminen toimii

Vaikuttajakenttä kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Sosiaalisen median vuoksi lähes jokainen meistä voi olla mielipidevaikuttaja ja saada omat viestinsä läpi. Megayleisöt omaavien vaikuttajien rinnalle on noussut paljon myös mikro- ja nanovaikuttajia, joiden yleisö on reilusti pienempi. Oli vaikuttaja laajasti tunnettu tai ei, tänä päivänä vaikuttamisen keskiössä on aitous. Ihmiset haluavat seurata sellaisia vaikuttajia, joihin he voivat samaistua ja jotka puhuvat ihmiseltä ihmiselle, ei ylhäältä alas.

Vaikuttajien elämään päästään kurkistamaan useiden eri kanavien kautta, koska vaikuttajat hyödyntävät laajasti eri kanavia aina blogeista podcasteihin ja muihin sosiaalisen median kanaviin. Mitä sisältöihin tulee, niiden osalta vaikuttajakentällä suunnataan takaisin ”back to basics”. Naistenlehtien tarjoama kuvankaunis glamour on jo nähty, nyt kiiltokuvamaisen sisällön sijaan halutaan nähdä jotain rosoista ja aitoa.

Naistenlehtien tarjoama kuvankaunis glamour on jo nähty, nyt kiiltokuvamaisen sisällön sijaan halutaan nähdä jotain rosoista ja aitoa.

Arki ja aitous jatkavat vahvasti nousuaan, sillä seuraajat haluavat nähdä vaikuttajien tavallista arkielämää. Suomessa menestyvät helposti lähestyttävät ja arkiset vaikuttajat, joiden elämään on helppo samaistua ja joilta saa vertaistukea. Vaikuttamisen keskiössä voidaankin nähdä erityisesti henkilökohtaisuus ja samaistuttavuus. Päälle liimattu sisältö ei enää kiinnosta, vaan sisällön täytyy olla aitoa. Vaikuttajien tekeminen nähdään yhä enemmän strategisena toimintana, jota ohjaa tavoitteellisuus, kokonaisvaltainen suunnittelu ja jatkuva tekeminen.

 

Vastuullisen vaikuttamisen peruspilarit

Vaikuttajilla on paljon vaikutusvaltaa ja he käyttävät sitä sekä nyt että tulevaisuudessa. Vallan mukana tulee väistämättä myös vastuu. Suosituimmat vaikuttajat miettivät hyvinkin tarkkaan mihin yhteistöihin lähtevät, koska tuotteet ja yritykset liitetään vahvasti heidän omaan brändiinsä. Näin ollen vaikuttajat eivät välttämättä halua mainostaa kaikkia tuotteita, vaikka käyttäisivätkin niitä itse. Esimerkiksi jos osa seuraajajoukosta on selkeästi alaikäisiä, vaikuttaja haluaa näyttäytyä vastuullisena eikä siksi välttämättä mainosta alkoholia.

Yhteiskunnallisia aiheita otetaan yhä rohkeammin esille myös sosiaalisen median vaikuttajien toimesta.

Yhteiskunnallisia aiheita otetaan yhä rohkeammin esille myös sosiaalisen median vaikuttajien toimesta. Vaikuttajat ottavat omissa kanavissaan kantaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja eettiseen kuluttamiseen. Myös vaikeista ja henkilökohtaisista asioista, kuten masennuksesta ja omasta mielenterveydestä, puhutaan rohkeammin ja halutaan antaa tukea seuraajajoukolle. Vaikuttajat tuovat välillä esille omassa arjessa kohtaamiaan vastoinkäymisiä ja epäkohtia osoittaen, ettei heidänkään elämänsä ole aina täydellistä.

Iso osa vastuullisuutta on myös kaupallisten yhteistöiden merkitseminen, johon tullaan tulevaisuudessa puuttumaan yhä enemmän. Piilottelun sijaan suomalaiset kaipaavat läpinäkyvyyttä ja selkeitä pelisääntöjä.

Muista nämä:

Strategisuus. Vaikuttajamarkkinointi lähtee liikkeelle strategiasta ja tavoitteista. Paras vaikuttaja ei välttämättä ole se ensimmäisenä mieleen tuleva. Suunnittelussa kannattaa luottaa dataan, kuunnella ja miettiä laajemmin.

Autenttisuus. Arki, aitous ja helposti lähestyttävyys toimii. Seuraajat haluavat kokea vaikuttajat vertaisinaan ja kuulla asioista ihmiseltä ihmiselle.

Vastuullisuus. Vaikuttajakentällä kohistaan vastuullisuudesta ja sen huomioiminen on ehdottoman tärkeää. Vastuu pitää kantaa yhdessä ja valtaa tulee käyttää vastuullisesti, olipa kyse sitten kaupallisten yhteistöiden merkitsemisestä tai esimerkin näyttämisestä seuraajilleen.

 

Koonnin on tehnyt

Emilia Ström
Communications Trainee

 

Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnista aiemmista blogikirjoituksistamme:

Vaaniiko vastuu tubettajan kameran takana?

Onko edessämme blogien renessanssi?

Posted By

Cocomms