Nämä kolme asiaa vaikuttavat työntekijäkokemukseesi tänä vuonna

https://cocomms.com/2019/02/25/tyontekijakokemus-vuonna-2019/

Huomaatko uutis- ja somevirrassasi yhä useammin työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, työn merkityksellisyyteen tai työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyvän artikkelin tai uutisen?

Saatat olla virittynyt näille siksi, että pohdit omaa suhdettasi työpaikkaasi, esimieheesi tai työn tekemiseen ylipäänsä. Mikä kaaosta helpottaisi? Miksi oikeastaan teen tätä? Mitä hyvää työpaikkani tekee yhteisöni hyväksi? Olet ehkä esimiesasemassa ja mietit, miten voisit auttaa tiimiläisiäsi suoriutumaan ja jaksamaan työssään entistä paremmin.

Mutta miksi tästä aiheesta puhutaan nyt niin paljon? Syynä saattavat olla numerot. Työntekijäkokemuksen ja työn tuottavuuden välillä on vihdoin ymmärretty olevan yhteys. Humanisti taas haluaa ajatella, että syynä on aidosti inhimillistynyt työkulttuuri; halutaan että ihmisillä on hyvä olla, he nauttivat ja motivoituvat työstään ja viihtyvät työkavereidensa seurassa. Työntekijäkokemus nousee puheenaiheeksi yleensä myös (ja ikävä kyllä usein vasta) silloin kun jokin organisaatiossa on pielessä. Rekrytointi sakkaa, lyhyen ajan sisällä useampi irtisanoutuu tai ihmiset uupuvat 24h-paineen alla.

Työntekijäkokemuksen ja työn tuottavuuden välillä on vihdoin ymmärretty olevan yhteys.

Tutkimuslaitos Forrester uskoo, että vuonna 2019 työntekijäkokemuksesta puhutaan yritysjohtajien pöydissä enemmän kuin koskaan ennen. Syynä tähän ovat työntekijöiden liikkuvuus työmarkkinoilla sekä ymmärrys siitä, että asiakkaiden kokemus yrityksen tuotteista ja palveluista lepää suurelta osin työntekijöiden kokemuksen varassa.

Tutkijat ennustavat vuodelle 2019 kolme työntekijäkokemukseen keskeisesti liittyvää trendiä.

1 Yritykset sosiaalisen vastuun kantajina

Yritykset täyttävät perinteisten, murentuneiden instituutioiden tyhjiötä. Valtio, uskonto tai yhteisö eivät aja enää arvomaailmamme mukaisia asioita. Siksi yritykset pyrkivät ottamaan yhä suurempaa sosiaalista vastuuta ja osallistuvat rohkeammin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi Nike on tehnyt näin jo vuosikymmeniä mainoskampanjoillaan.

Ja kannanottoja yhä useampi työnhakija työnantajaltaan odottaa. Etenkin nuorille osaajille työpaikat ovat järkivalintojen rinnalla vahvasti arvovalintoja.

Sosiaalisen vastuun paine ajaa myös siihen, että moni brändi ja yritys kamppailee löytääkseen oikeat sanat ja teot heijastamaan yrityksen arvoja. Joskus on myös valittava puolensa kansaa kahtiajakavissa arvokysymyksissä. Ja kannanottoja yhä useampi työnhakija työnantajaltaan odottaa. Etenkin nuorille osaajille työpaikat ovat järkivalintojen rinnalla vahvasti arvovalintoja.

2 Huomio työn tolkullisuuteen

Häiritseekö sinuakin meluisa avotoimisto, piippaavat sovellukset tai palavereiden yliannostus? Et ole ainoa. Työn jatkuviin keskeytyksiin tullaan puuttumaan tänä vuonna entistä hanakammin. Vihdoin aletaan ymmärtää keskittymisen tärkeys ja se, että keskeytykset todella haittaavat työntekoa ja jopa turruttavat aivojamme.

Vihdoin aletaan ymmärtää keskittymisen tärkeys ja se, että keskeytykset todella haittaavat työntekoa ja jopa turruttavat aivojamme.

Nyt alkaa olla lopulta se hetki, kun ihmisiltä ei enää oleteta jatkuvaa online-tilaa. Tässä apuna voivat olla yhteiset sopimukset päivittäisistä keskittymishetkistä, kuten avokonttorin hiljaisista tunneista tai lupa kyseenalaistaa tai ainakin minimoida turhat palaverit.

3 Tekoäly työkaverina

Tänä vuonna yhä useammille työpaikoille saadaan uusia älykkäitä työkavereita, nimittäin robotteja. Työpaikkojen menetyksen pelon sijaan huomio pitäisi ennemmin kiinnittää siihen, kuinka työmme tehostuu, kun tekoäly pian hoitaa rutiinihommat puolestamme.

Mieti, minkä ärsyttävän ja aikaavievän työtehtävän haluaisit robotin hoitavan puolestasi? Se saattaa olla lähempänä kuin luuletkaan. Pian voit siis keskittää aikasi oikeasti merkityksellisiin duuneihin ja antaa monotoniset tehtävät uuden työkaverisi puuhaksi.

Työpaikkojen menetyksen pelon sijaan huomio pitäisi ennemmin kiinnittää siihen, kuinka työmme tehostuu, kun tekoäly pian hoitaa rutiinihommat puolestamme.

+ 1 Mittaa oikein

Tutkijat ennustavat myös, että myös tänä vuonna moni yritys kompastuu työntekijäkokemuksen mittaamisessa ja analysoinnissa. Riittämätön ja harhaanjohtava mittaamisyritys voi pahimmassa tapauksessa vain huonontaa työntekijäkokemusta. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi me Cocommsilla puhumme työntekijäkokemuksesta. Mielestämme työntekijäkokemuksen kehittämisen tulee lähteä hyvistä kysymyksistä ja hyvästä kuuntelusta. Vain siten voi syntyä aitoa vuoropuhelua – ja tuloksia.

Joten, tiedätkö sinä, mitkä asiat todella vaikuttavat työntekijäkokemukseen työpaikallasi? Millaisia asioita sinun työkaverisi tai alaisesi toivovat juuri nyt?

 

Sini Sarvanne
Viestintäkonsultti

Lähteet:

Forrester: https://go.forrester.com/blogs/predictions-2019-employee-experience-moves-to-center-stage/

Predictions 2019: Transformation goes pragmatic: https://mktg.forrester.com/predictions-2019/ 

Posted By

Sini Papula