Markkinointi uusiksi parissa päivässä?

https://cocomms.com/2018/11/05/markkinointi-uusiksi-parissa-paivassa/

Sprintti työtapana sopii erinomaisesti markkinoinnin nopeaan uudistamiseen. Kolmekymmenhenkisen asiantuntijaorganisaation markkinoinnin uudelleensuunnittelu saatiin purkkiin muutamassa päivässä.  

Asiantuntijaorganisaatiossa omat kehitysprojektit tehdään usein muun työn ohessa tai ostetaan palveluina, sillä tärkeintä on kuitenkin tuottaa arvoa omille asiakkaille. Kynnys kehitystyön ulkoistamiseen nousee vielä astetta suuremmaksi, jos on itse saman alan asiantuntija. Nämä ajatukset mielessä pohdimme myös Cocommsin markkinoinnin uudistamista keväällä 2018.

Jake Knappin Sprint-kirjalla oli keväällä paljon nostetta omassa somekuplassani, joten päätin itsekin lukaista sen läpi. Tämä osui ajallisesti hyvin yksiin sen kanssa, että olimme juuri firman johdossa todenneet tarpeen ripeälle, mutta laadukkaalle markkinoinnin uudelleensuunnittelulle. Siitä se ajatus sitten lähti – nyt voin ylpeänä todeta, että yrityksen markkinoinnin suunnittelun voi hoitaa muutamassa päivässä sprinttityötapaa soveltaen.

Mitä ottaa huomioon

Tärkeintä sprinttityöskentelyssä on ajatus, että saadaan oleelliset ihmiset keskittymään käsillä olevaan ongelmaan. Tämä tehdään muualla kuin oman toimiston nurkassa, jotta aikaa ei mene arkiseen aherrukseen. Läsnäolijoiden kesken on hyvä olla myös tarkka roolitus – paikalle ei kaivata käsienheiluttelijoita. Luovuutta edistää myös se, että kuhunkin tehtävään on etukäteen määrätty, rajattu aika. Jos aika ei riitä, otetaan sitä lisää – mutta aina rajatusti kerrallaan.

Tärkeintä sprinttityöskentelyssä on ajatus, että saadaan oleelliset ihmiset keskittymään käsillä olevaan ongelmaan.

Sprintin onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen uunituore strategia on tiivistetty ennen sitä lähes pääviesteiksi saakka. Lisäksi mukaan tuotiin johdolta saadut ohjenuorat sprintissä tuotettavien materiaalien osalta. Tämä varmisti osaltaan sen, että paikan päällä olijoilla oli ylimmän johdon täysi tuki ja luotto tekemiseen, eikä kaikkea tarvinnut tarkistuttaa ennen etenemistä seuraavaan aiheeseen. Ehkä oleellisinta on kuitenkin se, että asiakkailta kysytään heidän mielipidettään siitä, millainen markkinointi heihin vetoaa.

Roolit markkinoinnin suunnittelusprintissä:

Fasilitaattori – Se, joka pitää huolen käytännön järjestelyistä ja siitä, että kaikki asiat tulevat käsitellyiksi. Mahdollisimman neutraali ote itse aiheeseen.

Asiakkaan ääni – Se, joka huolehtii asiakkaan mielipiteen tuomisesta esiin.

Päättäjä – Se, joka lopulta päättää etenemisestä, kun ehdotuksesta on keskusteltu tarpeeksi.

Pääsuunnittelija – Se, joka visualisoi markkinointisuunnitelman riittävän pitkälle, että se on myytävissä muulle organisaatiolle.

Sisältötiimi – Tärkeimpänä osana sprinttiä on sisällöntuotannosta vastaava porukka. Heidän toimestaan luodaan oleellisin osa koko sprintin tuotoksista.

Tärkeää osallistamisen ja suunnittelun kokonaisuuden kannalta on myös se, että sama porukka vastaa kaikista yrityksen markkinoinnin osa-alueista jatkossakin.

Tärkeää osallistamisen ja suunnittelun kokonaisuuden kannalta on myös se, että sama porukka vastaa kaikista yrityksen markkinoinnin osa-alueista jatkossakin.

Oman sprinttimme lopputulemana tuotimme yrityksemme pää- ja ydinviestit, uudistetun ilmeen, kevyen markkinointisuunnitelman, markkinointikonseptin, toimistosovelluspohjat, yritysvideon käsikirjoituksen, markkinointiesitteen sekä yrityksen verkkosivun konseptin. Tässä luetellut asiat ovat yleensä – tiiviisti vedettynä – noin kahden kuukauden tiimityön tulos. Meillä tämä kaikki tehtiin kolmessa päivässä.

Itse työtilassa toimiminen on onnistumisen kannalta kriittistä. Tässä 9 kohdan muistilista:

1. Tilassa pitää olla työrauha. Se tarkoittaa, että puhelimet kerätään aina jokaisen istunnon alussa kasaan ja koneetkin ovat auki vain, jos niillä tehdään annettua tehtävää.

2. Virvokkeita, kahvia ja teetä pitää olla riittävästi.

3. Myös muita tarvikkeita, kuten tusseja, post-IT-lappuja sekä fläppitaulupapereita, pitää olla yli normaalin tarpeen.

4. Tekemisessä pitää olla riittävästi taukoja ja ne pitää hyödyntää paitsi sähköpostien kahlaamiseen, myös hapen ja ravinnon saamiseen.

5. Kaikki taustamateriaalit ovat tulostettu ja teipattu seinälle kaikkien nähtäväksi, ettei mitään tarvitse ”tarkistaa meilistä” tai ”hakea palvelimelta”.

6. Vaikka aikataulu on muuten joustettavissa, ruoka-ajoista tulee pitää kiinni.

7. Kaiken tekemisen etenemistä kuvataan Kanban-taululla, joka on jatkuvasti kaikkien nähtävissä seinällä.

8. Tekemisessä on tarkka aikataulu ja jokaisen yksittäisen asian osalta on aikataulupainetta.

9. Tilassa on esillä myös how might we -taulu, jonne kirjataan sellaiset esiin tulleet ongelmat, joita ei voi saman tien ratkaista.

Sprintin hyödyt

Lyhyessä ajassa saimme tuotettua todella paljon. Rahallisesti laskelmiemme mukaan (päivärahat, ruoat, tilavuokrat ja majoitukset mukaan lukien), hintavaikutus verrattuna siihen, että nämä työt olisi ostettu ulkoistettuna projektina, olivat koko lailla samaa luokkaa (pyöristettynä meidän tapauksessamme noin 20 000 € + alv, joku kuitenkin asiaa pohtii). Ulkoistaminen ei taas koskaan ollut meille todellinen vaihtoehto, koska olemme itse aiheen asiantuntijoita. Sprinttityöskentelyn puolesta puhuu myös se, että tuotimme noin 60 päivän työn kolmessa päivässä.

Sprinttityöskentelyn puolesta puhuu myös se, että tuotimme noin 60 päivän työn kolmessa päivässä.

Miksi? Ensisijaisesti siksi, että kommunikaatio osallistujien välillä oli niin tehokasta. Tämä, yhdessä välittömän palautteen kanssa, johtivat nopeammin laadukkaaseen lopputulokseen. Vain yhden ongelman ratkominen kerrallaan maksimoi jokaisen asiantuntijan osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden lisäksi kaikki markkinointia jatkossakin tekevät saatiin osallistettua jo suunnitteluvaiheessa.

Kiinnostuitko? Jos mietit markkinoinnin suunnittelua sprinttinä, tule rohkeasti juttelemaan. Sparraamme mielellämme, eikä se maksa vielä mitään. 😉

Kasper Stenbäck
Director, Digital & Creative

Posted By

Kasper Stenbäck