Saatko kumppaniltasi kaiken tarvitsemasi?

https://cocomms.com/2018/10/08/saatko-kumppaniltasi-kaiken-tarvitsemasi/

Toimistoista jokainen haluaa olla asiakkaalleen mahdollisimman hyvä kumppani. Mutta millaista kumppania asiakas todellisuudessa kaipaa?

Viestintätoimiston ja asiakkaan välinen suhde on monessa suhteessa kuin mikä tahansa muu ihmissuhde. Asiakas etsii ensisijaisesti kumppania, jonka kanssa henkilökemiat klikkaavat. Kukaan ei halua tehdä yhteistyötä tyyppien kanssa, joiden seurassa ei viihdy tai joiden kanssa näkemykset eivät kohtaa edes vahingossa. Henkilökemioita ei pidä unohtaa oman toimiston sisälläkään – asiakas kyllä aistii, mikäli toimistolla kipinöivät ristiriidat ja arvostuksen puute. Hyvät tyypit saavat aikaan hyviä asioita!

Asiakas etsii ensisijaisesti kumppania, jonka kanssa henkilökemiat klikkaavat.

Koska asiakas ei välttämättä itse ole luova, kumppanilta tätä ominaisuutta odotetaan. Toimiston luovuustaso onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä asiakkaan tehdessä valintaa toimistojen kesken, strategiaa unohtamatta. Haluttu kumppani osaa ennakoida, on utelias ja aina askeleen muita edellä.

Kaikki haluavat tuntea olevansa tärkeitä. Myös asiakas toivoo, että hänestä välitetään. Asiakas toivoo aitoa sitoutumista ja läheistä yhteistyötä. Keskimääräinen asiakas–toimistosuhde kestää Suomessa neljä vuotta. Mitä pidempi suhde, sitä helpompi molempien on yleensä saada äänensä kuuluviin aidosti ja matalalla kynnyksellä. Yhteyshenkilön vaihtuminen onkin aina riski, sillä se saattaa horjuttaa suhdetta. Tämä voidaan onneksi taklata sillä, että asiakkuustiimissä on useampi henkilö, joka on asiakkuudesta aidosti perillä ja tuntee yhteyshenkilön yhtä lailla. Tällöin vaihto sujuu jouhevasti.

Haluttu kumppani osaa ennakoida, on utelias ja aina askeleen muita edellä.

Tee selväksi työsi arvo

Miten estää asiakkaan ja toimiston teiden erkaantuminen? Huomioi ainakin seuraavat asiat.

Kumppani osaa…

– viestiä hankalissakin tilanteissa ja hänen kanssaan voi käydä välitöntä vuoropuhelua.

– sopia yhteiset mittarit ja seurata tuloksia.

– todentaa työnsä ja asiakkaan käyttämän rahan arvon. Kun rahasta uskaltaa puhua selkeästi alusta lähtien, ei se nouse yleensä jatkossakaan ongelmaksi. Tärkeintä on, että molemmilla osapuolilla on sama kuva siitä, mitä rahalla saa.

– tarjota uusia palveluita proaktiivisesti ja olla kyvykäs muutokseen.

Hyvä ja kestävä kumppanuus on vuorovaikutusta, jossa antaminen ja saaminen ovat tasapainossa – niin parisuhteessa, ystävyyssuhteessa kuin asiakas–toimistosuhteessa.

Tuulia Tikkamäki
Junior Creative

Teksti pohjautuu Markkinoinnin Viikon 2018 esitykseen ”Asiakas vaihtaa toimistoa – mutta miksi?” (Pia Grahn, Regi Research & Strategi), jossa käytiin läpi Vuoden Toimisto 2017 -tutkimustuloksia.

Posted By

Tuulia Tikkamäki