Onko edessämme blogien renessanssi?

https://cocomms.com/2018/08/14/onko-edessamme-blogien-renessanssi/

Bloggaaminen ei ole enää moneen vuoteen ollut pelkkä harrastus vaan kovaa bisnestä. Blogit ovat kehittyneet anonyymeistä verkkopäiväkirjoista omaksi vaikutusvaltaiseksi mediakseen. Somevaikuttajat toimivat tänä päivänä yritysten keulakuvina ja mainoskasvoina. Näissä rooleissa nähtiin aikaisemmin lähinnä tunnettuja artisteja, urheilijoita ja näyttelijöitä. Mutta miltä blogien tulevaisuus näyttää? Muun muassa tästä otin selvää pro gradu -tutkielmassani.

Kaupallista yhteistyötä tehdään sosiaalisen median kanavissa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sisältö tuotetaan koko ajan entistä selkeämmin suuren yleisön nähtäväksi ja siinä samalla koko lifestyleblogien persoonaan ja kotikutoisuuteen perustuva perusajatus karisee blogien muuttuessa hajuttomiksi ja mauttomiksi, aikakauslehtiä muistuttavaksi julkaisuiksi eli juuri sellaiseksi, mille blogit alun perin olivat voimakas vastaisku.

Tämä on osaltaan seurausta blogien kaupallistumisesta, jolloin laadukkaasta sisällöstä ollaan vastuussa bloggaajan itsensä lisäksi myös yhteistyökumppanille. Sisältöä lisäksi mietitään ja hiotaan tarkkaan, jotta negatiivisilta seurauksilta, olivat ne sitten ikäviä kommentteja, arvostelua tai esimerkiksi konkreettista häiriköintiä, vältyttäisiin. Kukaan ei uskalla ottaa enää kantaa, ettei kukaan vain pahoita mieltään.

”En ole enää niin naiivi tai suorasanainen. ajattelen ja muotoilen asiat laajemmista näkökulmista, etten loukkaa ketään tai anna mahdollisuutta käsittää väärin.” –Bloggaaja

Blogosfäärissä vallitsee kova kilpailu, joka jakaa bloggaajia myös keskenään eri leireihin. Kova kilpailu saattaa toimia osittain selittävänä tekijänä myös sille, miksi osa päätyy paljastamaan blogissaan henkilökohtaisia asioita enemmän kuin toiset.

Tutkimukseeni osallistuneista bloggaajista lähes kaksi kolmasosaa kertoi bloggaamisen muuttuneen jollain tavalla ammattimaisempaan suuntaan tai blogosfäärissä vallitsevan kilpailun vaikuttaneen tapaan tuottaa sisältöä. Vaikka yksityisyyttä suojellaan ja rajataan pääpiirteittäin entistä tarkemmin, bloggaajat myös tietävät, että yhä pinnallisemmassa blogosfäärissä henkilökohtaiset postaukset ovat kilpailuvaltti, jolla erottua muista ja jolla saada blogiin lisää liikennettä.

“Taitava bloggaaja osaa paljastaa ja antaa lukijoille säilyttämällä kuitenkin yksityisyyden.” –Bloggaaja

 

Vlogien kotikutoisuus viehättää

Perinteisten blogien rinnalle ja jopa niiden ohi ovat viime vuosina nousseet videoblogit eli vlogit, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti nuorison keskuudessa. Vlogien autenttisempi luonne ja rosoisempi sisältö houkuttelee.

Tutkimukseeni osallistuneista bloggaajista monet kokivat itsekin, että blogeista on kadonnut aitous ja osa uskoi blogien jäävän juuri ammattimaistumisen ja kaupallisuuden myötä aidompien ja samaistuttavampien videoblogien jalkoihin. Osa vastaajista näki blogikentän säilyvän joko samanlaisena tai kasvavan jopa entisestään, kun taas jotkut uskoivat esimerkiksi YouTuben tulevan rinnalle, muttei välttämättä kuitenkaan korvaavan blogeja kokonaan.

“Viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä että entistä aitoutta kaivataan takaisin. Tästä olen samaa mieltä, koska samaistuttavuus on kadonnut isoista blogeista melkein kokonaan.” –Bloggaaja

Onkin aiheellista pohtia, onko kiiltokuvamaisten blogien suosion huippu jo saavutettu vai muuttavatko bloggaajat vain toimintatapojaan? Tyytymättömyyttä oli havaittavissa monilla osa-alueilla, minkä vuoksi on todennäköistä, että blogosfäärissä koetaan tulevaisuudessa renessanssi, jolloin blogeihin saadaan jälleen enemmän tarttumapintaa ja persoonan annetaan näkyä enemmän.

Tästä näkyy viitteitä jo nyt, sillä blogeissa on julkaistu runsaasti kannanottoja blogosfäärin kiiltokuvamaisuutta vastaan. Siksi yhä useampi yritys satsaa mikrovaikuttajiin isojen blogistarojen sijaan, sillä he ovat sisältöineen vielä siellä, missä seuraajat heidät mieluiten näkevätkin – lähellä lukijaa. Sosiaalisen median ja sen kautta syntyneiden vaikuttajien rooli osana mediakenttää kasvaa joka tapauksessa edelleen, ja se muovaa kulttuuriamme merkittävästi myös tulevaisuudessa.

”Vanhaan ei ole paluuta, vaikka välillä se tuntuu kovin leppoisalta ajalta. Nykyinen potero-ajattelu hiukan harmittaa. Bloggarit on leiriytynyt portaalinsa ja statuksensa kanssa erilaisiin leireihin, kilpailu kivoista kampanjoista on kovaa, mutta sellaista se on markkinatalous.” –Bloggaaja

Tuulia Tikkamäki
Junior Creative

 

*Teksti pohjautuu Tuulia Tikkamäen pro gradu -tutkielmaan “En ajatellut silloin, kuinka moni tätä oikeasti voisi lukea”. Lifestylebloggaajien käsityksiä yksityisyydestä ja sen hallitsemisesta.

Koko tutkielma luettavissa täällä.

Posted By

Tuulia Tikkamäki