HOT OR NOT | Työyhteisö edition

https://cocomms.com/2018/05/14/hot-not-tyoyhteiso-edition/

#työntekijäkokemus #ketteräkuunteleminen #viestintätaidot #parempityöpaikka

 

 

HOT

Työntekijäkokemuksen paikka on strategiassa

Työntekijäkokemus nousee yhä useammin esiin kun puhutaan työpaikkojen ja työyhteisöjen kehittämisestä, ja hyvä niin: ilman hyvää työntekijäkokemusta ei ole myöskään sitoutunutta henkilöstöä. Jotta työntekijäkokemuksen kehittäminen ei jää puuhasteluksi, tulee sen olla sidoksissa yrityksen liiketoimintastrategiaan. Kun näin on, työntekijäkokemuksen kehittäminen on niin piinkovaa bisnestä kuin modernia vastuullisuutta, josta hyötyy koko yhteiskunta.

Viime syksyn CocoTalkissa Cocommsin työntekijäkokemuskonsultti Nina Jousenkylä kertoi, miksi työntekijäkokemus on enemmän kuin pizzaperjantai. Katso puheenvuoro tästä: https://youtu.be/40Mii3PHnU8

Kuuntele työntekijöitäsi ketterästi

Enää ei riitä, että henkilöstön ääni pääsee kuuluviin vain kerran vuodessa tehtävässä henkilöstökyselyssä: kehittämisestä katoaa ketteryys, jos palautteen äärelle pysähdytään joka kerta liian myöhään. Onneksi henkilöstön kuuntelemiseen on tarjolla tänä päivänä useita näppäriä työkaluja, jotka mahdollistavat kuuntelun lisäksi myös vuoropuhelun.

Kokeile esimerkiksi TINYpulsea tai 6Q:ta. Cocomms suosittelee myös Officevibe-palvelua, jonka viikoittainen, käyttäjäystävällinen pulssikysely tukee työntekijäkokemuksen arviointia useasta eri näkökulmasta ja kannustaa palautteen antamiseen.

Valmentaja tuli työpaikalle

Nykyajan johtaja ei ole vain kaikkien yläpuolella hääräävä esimies, joka johtaa asioita, resursseja ja ihmisiä, vaan pikemminkin valmentaja, joka tukee työntekijän kehittymistä omassa työssään.

Valmentava johtaja rohkaisee ja tukee työntekijöitä hyödyntämään vahvuuksiaan ja löytämään uudenlaisia ratkaisuja, mikä puolestaan johtaa työntekijöiden parempaan sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. Valmentava johtaja myös ymmärtää ja hyödyntää työyhteisön erilaisuutta.

NOT

Jokainen johtakoon vain itseään

Itsensä johtaminen on yksi nykypäivän tärkeimmistä työelämätaidoista. Kaikkeen se ei kuitenkaan sovi ratkaisuksi: esimerkiksi jos tarjoat uupuneelle työntekijälle Pomodoro-tekniikkaa työn organisoinnin ja ajanhallinnan avuksi, voi tuloksena olla entistä sekasortoisempi La Tomatina -sota.

Johtajalle onkin haaste tunnistaa ongelmat ja niiden laatu: Mitkä niistä ovat yritykselle leimallisia? Entä mihin yksilö itse voi oikeasti vaikuttaa?

Twiitti ei ole viestintätaitojen mitta

Myös viestintätaidot nousevat työelämätaitojen kermaan. Taitavaksi viestijäksi ei kuitenkaan tulla vain somekoulutuksella, vaan tarvitaan monipuolisempaa otetta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen: millaista osaamista tarvitsee projektipäällikkö, jonka tiimi työskentelee ympäri maailmaa? Entä kaipaisivatko myös tiimin jäsenet tukea teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen? Tai millaista viestintäkoulutusta tarvitsee esimies, jonka odotetaan hanskaavan valmentavan esimiestyön otteet?

Luovutetaan jo kättelyssä

Ei ole olemassa yritystä tai organisaatiota, joka ei voisi kehittyä paremmaksi työpaikaksi. Joskus yritys kuitenkin kompastuu oman organisaationsa johtamiskulttuuriin, byrokratiaan tai historiaan ja toteaa, että tämä oli nyt tässä: tämän esteen yli ei ole päästy aikaisemmin eikä päästä nytkään.

Hanskat pitää kuitenkin nostaa maasta ja vetää takaisin käteen: muutos on aina mahdollinen, mutta siihen tarvitaan motivaatiota, osaamista ja sinnikkyyttä. Kuka tahansa organisaatiosta voi pukata muutoksen liikkeelle, mutta johtajien täytyy valaa siihen uskoa ja antaa vauhtia.

Posted By

Cocomms