Teot ovat kultaa

https://cocomms.com/2017/12/20/teot-ovat-kultaa/

Olen takaisin Cocommsin remmissä – syksyn ajan olen tiiviisti johtanut orkesteria, verkostoitunut ja myynyt palvelujamme, valmentanut asiakkaita sekä viilannut uutta strategiaamme. Olen myös osallistunut erilaisiin kansainvälisiin seminaareihin, joissa on tullut päivitettyä näkemystä siitä, mihin suuntaan viestintä ja johtaminen kehittyvät – ja millaisiin asiakastarpeisiin meidän on jatkossa hyvä vastata.

 

Nyt kun katson kohti tulevaa vuotta, yksi asia on ylitse muiden. Sitä voidaan kutsua monella eri nimellä. Muutos. Transformaatio. Murros. Historiallinen paradigman vaihdos. Sen joutuu kohtaamaan tavalla tai toisella jokainen, joka on työelämässä mukana. Jokaisen yrityksen ja organisaation pitää ennen pitkää pohtia, miten pysyy muutosvoimien puserruksessa relevanttina asiakkailleen, työntekijöilleen ja kaikille muille sidosryhmilleen. Piirustuspöydällä on sellaisia asioita kuten organisaatiokulttuuri, johtaminen, rakenne ja toimintatavat sekä toimintaympäristö, joissa kaikissa tapahtuu isoja ja pieniä muutoksia.

 

Viestinnässä teot ovat kultaa ja sanat pelkkää helinää, jos ne eivät vastaa todellisuutta. Brändi ja kampanjat rakennetaan tekojen ympärille, kauniit kuvat ja sanat eivät enää riitä. Työnantajat käyvät taistelua milleniaalien sieluista; heitä houkutellaan töihin yksilöllisellä johtamisella, avoimella ja tasavertaisella viestinnällä sekä Futuricen varatoimitusjohtaja Olli-Pekka Saksan mukaan myös esimerkiksi pipoilla ja sängyillä.

 

Kriisit tulevat odottamattomista asioista ja yllättäviltä tahoilta. Niiden edessä tulisi olla nöyrä, nopea ja somelukutaitoinen. Niitä on hyvä myös harjoitella etukäteen, sillä pieleen mennyt kriisin hallinta voi maksaa yritykselle maltaita ja johtaa pahimmillaan konkurssiin. Kaikkia liiketoimintaan liittyviä päätöksiä on hyvä punnita myös maineriskien osalta, sekä vastuullisuuden että hyvän hallintotavan näkökulmasta.

 

Jokainen työntekijä yrityksessä vastaa sen viestinnästä. Jokainen työntekijä kertoo omilla viesteillään ja omilla teoillaan sitä, mitä kulloinkin on agendalla ja mikä on merkityksellistä. Jatkuvassa vuorovaikutuksessa tärkeiden sidosryhmien kanssa syntyy innovaatioita, jotka kehittävät liiketoimintaa eteenpäin. Meidän viestinnän ammattilaisten tehtävänä on tarjota ratkaisuja näiden vuoropuhelujen mahdollisimman sujuvaan käymiseen ja ihmisten välisen ymmärryksen lisäämiseen.

 

Näistä aineksista lähdemme kehittämään uusia palveluja asiakkaillemme. Lisäksi töitä riittää suutarin omien kenkien paikkaamisessa; meidän pitää Cocommsissa elää niin kuin opetamme. Rinta rottingilla muutosta päin!

 

Toivotan kaikille ystävillemme rauhaisaa joulua ja paljon virtaa uuden vuoden tuomiin muutoksiin!

Posted By

Kaija Pohjala