Osaatko muuttua?

https://cocomms.com/2017/10/05/osaatko-muuttua/

Haastattelussa Cocommsin uusi hallituksen jäsen, psykologi Ilona Rauhala, joka on tehnyt uransa sparraten yrityksiä ja niiden johtajia onnistumaan erilaisissa muutostilanteissa. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miksi toiset onnistuvat ja toiset eivät; mistä onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

 

Mikä on muuttunut muutoksessa?

Siinä, miten muutoksia käsitellään yrityksissä, on toki paljon samaa nykyään kuin viimeisen 15 vuodenkin aikana, mutta käsitys muutoksesta on nykyään laajempi ja kollektiivisempi. Muutoksen läpivientiä ei pidetä enää pelkän johtoportaan pulmana, vaan siihen osallistetaan entistä useammin koko organisaatio.

 

Aiemmin muutos nähtiin enemmän projektina, jolla oli alku ja loppu. Nykyään muutos on abstraktimpaa, eikä kukaan osaa tarkalleen sanoa etukäteen, mitä muutoksessa tapahtuu. Organisaatioilta ja niiden jäseniltä vaaditaan nykyään suurempaa muutoskyvykkyyttä ja joustavuutta.

 

Kautta aikojen juuri tuo muutoskyvykkyys on ollut menestyneiden yritysten vahvuus – niin yritys- kuin yksilötasolla. Menestyneet yritykset ovat osanneet rekrytoida muutokseen kykeneviä yksilöitä ja tukeneet heitä muutoksessa. Menestyneet yritykset ovat nähneet, että jokaisen työntekijän pitää osallistua, eikä kenelläkään ole yksin vastauksia. Myös muut yritykset ovat pikkuhiljaa oivaltamassa tämän.

 

Mitä tämä muutoskyvykkyys käytännössä on?

Kyky pärjätä muutoksissa on laaja, monen osataidon muodostama kokonaisuus. Se on osa jokaisen yksilön psykologista pääomaa eli tietoisuutta siitä, millaisia olemme. Psykologinen pääoma koostuu itseluottamuksesta, tulevaisuudenuskosta, realistisesta optimismista sekä sinnikkyydestä.

 

Muutoskyvykkyys on kykyä ajatella laajemmin ja kykyä tuottaa laadukkaita ajatuksia ja ideoita. Se on kiinnostuneisuutta tulevaisuudesta ja ulkomaailmasta, sillä vastaukset eivät tule sisältä vaan ulkoa. Se on kykyä johtaa omaa energiaa ja työtään, kykyä suunnitella ja toimia suunnitelman mukaisesti. Se on toimeenpanokykyä.

 

Miten muutoskyvykkyyttä voi kehittää?

Aivan kuten muitakin kykyjä – treenaamalla. Pelkkä kirjojen lukeminen ja asian pohtiminen ei yksin riitä, vaan ihminen tarvitsee palautetta kehittyäkseen.

 

Organisaatioon on luotava avoin palautteenannon kulttuuri, jossa kukin pystyy kehittymään ja saa harjoitella muutostaitojaan. Ilman palautetta voi alkaa treenata väärää asiaa, eikä välttämättä havaitse tärkeimpiä kehityskohteita.

 

Avoin palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaatii sekä rohkeutta että nöyryyttä. Oppiminen on aina kolaus itsetunnolle. Mitä enemmän palautetta kuitenkin saa, sitä helpompi sitä on vastaanottaa ja hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä.

 

Miksi muutoskyvykkyys on tärkeää nyt?

Niin sanottuja turvallisia aloja ei enää ole. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat mullistaneet maailmamme lopullisesti. Kilpailijoita löytyy joka alalle – niin yksityiselle kuin julkiselle. Maailma pienenee ja kilpailu kovenee, eikä yhdelläkään yrityksellä ole enää varaa tuudittautua turvallisuudentunteeseen ja toimia ”kuten aina ennenkin”.

 

Hyvänä esimerkkinä tästä on juuri viestinnän ala, joka on suuressa murroksessa. Alan toimijoiden täytyy olla jatkuvasti hereillä ja uudistettava toimintaansa tarvittaessa. Tätä muutosta on mielenkiintoista seurata.

 

Ilona Rauhala puhuu Cocommsin CocoTalk-tilaisuudessa Työntekijäkokemus menestystekijäksi muutoksessa 13.10.2017. Tilaisuus on täynnä, mutta siitä tehtävä tallenne on saatavissa nimensä ja sähköpostiosoitteensa jättäneille.

Posted By

Maija Joki-Korpela