Menestys syntyy vuorovaikutuksesta

https://cocomms.com/2017/07/14/menestys-syntyy-vuorovaikutuksesta/

Johtaja hoi, mitä sinun pitää osata luoviaksesi muutoksessa? Johtajuusareenassa asiantuntijat suosittelivat vuorovaikutusta, kokeilemista sekä vastuun antamista ja kantamista.

 

Cocomms oli taas tänä vuonna järjestämässä SuomiAreenassa Johtajuusareenaa, jonka teemana oli tällä kertaa Työ, teknologia ja toiveajattelu – miten Suomessa johdetaan seuraavat sata vuotta?

 

Paneelikeskustelussa porauduttiin siihen, mikä on yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuu työntekijän hyvinvoinnista teknologian mullistaessa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja. Miten johtamisella muutokset valjastetaan vahvuuksiksi ja autetaan ihmisiä loistamaan työssään?

 

Keskustelua kävivät Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, köyhyystutkija Maria Ohisalo, kirjailija ja filosofi Jari Ehrnrooth, Futuricen toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen, McDonald’s Finlandin henkilöstöjohtaja Maarit Latvala sekä tulevaisuustutkija Esko Kilpi.

 

Todella kiinnostavasta vuoropuhelusta nousi muutamia keskeisiä teemoja, jotka kannattaa tiivistää muillekin pohdittavaksi.

 

Vapauden ja vastuun tasapaino

 

Työn merkityksellisyyden ja mielekkyyden allekirjoittivat kaikki, mutta tarve selkeille tavoitteille ja vastuille ei myöskään ole kadonnut minnekään. Ihminen kokee onnistuvansa työssään parhaiten, kun hän selviytyy tehtävistään.

 

Vastuunkantamiseen ja vaikuttamiseen pitää kannustaa aktiivisesti, sillä se ei ole sisäsyntyistä. Vastuuta tulisi antaa työuran alusta saakka, jotta tekijät oppivat sen kantamiseen – pienistä kokonaisuuksista syntyy onnistumisen kokemuksia.

 

Erityisesti nuoret janoavat työssä vapautta ja vastuuta, autonomiaa. Lisäksi työn joustavuus ja hyvä työilmapiiri ovat tärkeitä. Hyvään, yrityksen näköiseen yrityskulttuuriin kannattaakin panostaa vahvasti.

 

Työn perusyksikkö on vuorovaikutus

 

Nykymaailman itseohjautuvassa organisaatiossa ei lähtökohtaisesti kuljeta sääntöviidakossa: kukaan ei sano, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Futuricen Tuomas Syrjänen kertoi, että heillä on kuitenkin ohjeita sille, miten pitää ajatella. Ohjeet ajattelulle eivät tietenkään tarkoita, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä. Sen sijaan ihmisillä on jaettu ajatus siitä, miten tässä firmassa toimitaan ja mitä tavoitellaan.

 

Tekoäly ja koneoppiminen vähentävät mekaanisen työn määrää, ja työ muuttuu entistä luovemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Se edellyttää johtamiselta entistä suurempaa läpinäkyvyyttä, näkemystä ja tiedon avointa jakamista.

 

Organisaation koko tai tiimin jäsenten määrä ei välttämättä tee johtamisesta monimutkaista, vaan tarve johtaa jokaista yksilöä omalla tavallaan, jos mielii kohti parasta lopputulosta. Johtaminen kun viime kädessä on työn mahdollistamista yksilötasolla.

 

Esko Kilpi kiteyttikin mainiosti, että työn perusyksikkö ei ole yksilö vaan yksilöiden välinen vuorovaikutus. Vain vuorovaikutuksen ja vuoropuhelun avulla voi saavuttaa menestystä.

 

Onko kanttia kokeilla?

 

Kun maailma monimutkaistuu, emme voi enää pelata varman päälle. Meidän pitää luoda kokeilukulttuuria, mielellään kaikilla elämän osa-alueilla: ei ainoastaan teknologiayhtiöissä, vaan esimerkiksi myös sosiaalipolitiikassa.

 

Mikäli aina ennen on varmistettu jokainen yksityiskohta vielä kerta kiellon päälle, kokeilukulttuuriin rohkaiseminen vaatii paljon johtamiselta, jotta ajatusmaailma todella muuttuu. Työntekijöille pitää antaa valta testata ja epäonnistuakin ilman pelkoa.

 

Mikäli yksittäinen kokeilu saa liian suuren painoarvon, se saa epäonnistuessaan lannistumaan ja pahimmillaan kuoppaamaan seuraavatkin kokeilut. Johtajan onkin tärkeää löytää keinot sille, miten kokeillaan nopeasti ja pienin panoksin, ettei mahdollinen epäonnistuminen lamaannuta organisaatiota. Kokeilukulttuurissa tavoitteena on oppimisen maksimointi, ei epäonnistumisen minimointi.

 

Tästä muutama ajatus korvan taakse kesälomiksi – siitä vaan toteuttamaan syksyn alkaessa! Minä ainakin aion kokeilla jotain ihan uutta syksyllä.

 

Koko keskustelu löytyy MTV:n Katsomosta ja Cocommsin Facebook-sivuilta live-taltiointina.

 

Kuva: Laura Oja

Posted By

Katariina Juvonen