Kootut vinkit: Näin vaikutat viestinnällä työntekijäkokemukseen

https://cocomms.com/2017/06/13/nain-vaikutat-viestinnalla-tyontekijakokemukseen/

Oletko kehittämässä yrityksesi työntekijäkokemusta? Hyvä, olet tärkeällä asialla, sillä Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja, joissa ihmiset aidosti viihtyvät ja haluavat tehdä töitä.

Muista kuitenkin, ettei työntekijäkokemuksen kehittäminen voi olla vain yhden henkilön tai ammattiryhmän harteilla, sillä siihen tarvitaan koko organisaation panos.

Jos olet viestinnän ammattilainen, niin nämä vinkit voivat ohjata työtäsi, kun kehität työntekijäkokemusta yhteistyössä yrityksesi muiden osaajien kanssa:

1. Osallista henkilöstö työntekijäkokemuksen kehittämiseen tutkimalla nykyistä työntekijäkokemusta ja käymällä vuoropuhelua heidän toiveistaan sen kehittämisestä.

2. Tue johtamiskulttuuria, joka edistää haluttua työntekijäkokemusta. Tee organisaatiokulttuuri näkyväksi päivittäisessä viestinnässä ja tekemisessä. On myös mahdollista, että nykyinen kulttuuri jarruttaa halutun työntekijäkokemuksen luomista. Silloin kulttuuria pitää arvioida kriittisesti, ja luultavasti se kaipaa myös rohkeaa ravistelua.

3.  Kehitä moniammatillisesti. Koska työntekijäkokemusta luodaan kehittämällä yrityksen kulttuuria sekä fyysistä ja teknologista ympäristöä, tarvitaan työntekijäkokemuksen kehittämiseen monipuolista osaamista. Viestinnän ammattilainen voi esimerkiksi auttaa arvioimaan, tukeeko yrityksen fyysinen ja teknologinen ympäristö haluttua kulttuuria.

4. Viesti työntekijäkokemuksesta henkilöstölle ja ulkoisille sidosryhmille, sillä viestinnällä työntekijäkokemus tehdään näkyväksi ja tunnistettavaksi osaksi organisaatiota. Työntekijäkokemus pitäisi osata tehdä näkyväksi esimerkiksi rekrytointiviestinnässä. Tuo tärkeimmät asiat esiin työntekijäkokemuksesta jo työpaikkailmoituksessa, ja anna hakijalle mahdollisuus keskustella tulevan työkaverinsa kanssa hakuprosessinsa aikana.

5.  Valmenna johtajat ja esimiehet viestimään työntekijäkokemuksesta sekä toimimaan organisaatioissa sen lähettiläinä. On tärkeää, että sanat ja teot kohtaavat johtajien ja esimiesten toiminnassa, sillä muuten haluttu työntekijäkokemus ei toteudu.

6. Panosta vuorovaikutukseen. Viestintä voi myös itsessään luoda hyvän työntekijäkokemuksen. Esimerkiksi avainhenkilöiden viestintäosaamista kehittämällä voidaan rakentaa vuorovaikutuskulttuuria, joka lisää hyvinvointia organisaatiossa.

7. Mittaa työntekijäkokemuksen kehittämisen tuloksia. Kysy henkilöstön tunnelmia ja käänny myös asiakkaiden puoleen, sillä asiakkaiden kokemukset kertovat paljon myös yrityksen työntekijäkokemuksesta. Lisäksi kannattaa tutkia työnantajakuvaa.

Lue myös työntekijäkokemuksesta kertovan blogisarjan aiemmat jutut:

 

Työntekijäsi ei ole sitoutunut

 

Työntekijäkokemus on paljon enemmän kuin pizzaperjantai

 

Työntekijäkokemus kuuluu kauas, ja siitä pitää huutaa kovaa

Posted By

Nina Jousenkylä