Työntekijäkokemus on paljon enemmän kuin pizzaperjantai

https://cocomms.com/2017/05/31/tyontekijakokemus-enemman-pizzaperjantai/

Asiakas on ollut perinteisesti ykkönen yrityksen arvoasteikossa, ja parhaimmillaan asiakkaita hellitäänkin jo toinen toistaan paremmalla asiakaskokemuksella.

Asiakkaan kokemuksesta vastaa kuitenkin yrityksen työntekijä, hänen tarjoamansa palvelu ja luomansa tuotteet. Siksi katse on siirtynyt hitaasti mutta varmasti myös työntekijöihin ja heidän työntekijäkokemukseensa – employee first, customer second kirjoittaa Vineet Nayar hittiteoksessaan.

Nyt pitäisi enää tietää, miten sitä työntekijäkokemusta kehitetään. Ehkäpä asiakaskokemuksen luomisessa käytetyt temput tepsivät myös työntekijäkokemukseen?

 

Kehitä kulttuuria sekä fyysistä ja teknologista ympäristöä

Työntekijäkokemus on paljon muutakin kuin pizzaperjantaita, pingispöytiä ja kuohuviinillä kuorrutettuja kemuja. Jos työntekijäkokemus keskittyy esimerkiksi vain ulkoisiin puitteisiin tai etuihin, kuten toimistotilojen viihtyisyyteen tai ruokatarjoiluun, jää työntekijäkokemus vajaaksi, eikä se välttämättä tue työntekijöiden sitoutumista organisaatioon.

Tulevaisuuden työelämään paneutunut puhuja, kirjailija ja futuristi Jacob Morgan pilkkoo työntekijäkokemuksen kolmeen ulottuvuuteen: organisaation kulttuuriin sekä fyysiseen ja teknologiseen ympäristöön. Kun työntekijäkokemusta kehitetään, johdetaan näitä ulottuvuuksia.

Morgan opettaa, että työntekijäkokemusta kehittäessä pitää ottaa huomioon sen kaikki kolme ulottuvuutta. Esimerkiksi jos organisaation teknologiset ratkaisut kannustavat vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, mutta yrityskulttuuri ja fyysinen ympäristö eivät, ei panostus innovatiivisiin teknologioihin kanna toivottua hedelmää.

Työntekijäkokemuksen johtamisessa organisaation kulttuuri on keskeisessä roolissa, sillä työntekijät kohtaavat kulttuurin tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet joka päivä. Tässä kohtaa myös viestintä astuu vahvasti kuvioihin, sillä kulttuuria rakennetaan organisaation jäsenten vuorovaikutuksessa.

 

Johtaja, älä hylkää työntekijäkokemusta HR-osastolle

Henkilöstöosastoa ei saa jättää yksin työntekijäkokemuksen kehittämisen kanssa, sillä sen luomiseen, kehittämiseen ja johtamiseen tarvitaan moniammatillista osaamista. Työntekijäkokemus on koko organisaation asia, ei mitään HR-humppaa.

Lisäksi kehittäminen on systemaattista vain, jos johto on aidosti sitoutunut työntekijäkokemuksen petraamiseen ja asia viedään strategiatasolle. Parhaimmat tulokset saadaankin, kun työntekijäkokemuksen eteen tehdään pitkäjänteistä, strategista kehittämistä.

Posted By

Nina Jousenkylä