Älä ole robotti

https://cocomms.com/2017/03/30/ala-ole-robotti/

Digitalisaatio ja robotit vievät kaikkien meidän duunit seuraavien vuosien aikana. Metataidot auttavat meitä taklaamaan muuttuvan maailman.  

 

Kun jo Hesarikin on kirjoittanut monta artikkelia tämän vuoden puolella siitä, miten digitalisaatio ja robotiikka mullistavat jokaisen toimialan ja kaiken työnteon, ei voi olla ajattelematta, kuinka tässä itse pärjää.

 

Piskuisen Suomen viestintäkonsulttikaan ei ole suojassa, sillä kognitiiviset tietojärjestelmät oppivat minä hetkenä hyvänsä myös suomen kielen, joka on aiemmin ollut vaikkapa Google Translatelle aivan pirullinen haaste. Mikä siis avuksi, jos robotti kirjoittaa asiakkaalleni tekstit tehokkaammin ja paremmin ja luo optimoidut somesisällötkin?

 

Koulutusjärjestelmäämme on kritisoitu siitä, että se painottaa aivan liiaksi ulkoa oppimista, tottelemista ja kopioimista – nämä robottikin oppii. Lisäksi ongelmat, joiden äärellä globaalisti olemme, ovat entistä monimutkaisempia, eivätkä meille opetetut taidot välttämättä tarjoa kykyä ratkaista niitä.

 

Mitä ylihuomenna pitää siis osata?

 

Robotiikan aikakaudella emme kaipaa työntekijöitä, jotka ovat kuin robotteja. Tarvitsemme ihmisiä, jotka osaavat itse ajatella, käyttää mielikuvitustaan luovasti sekä viestiä ja vuorovaikuttaa taitavasti muiden kanssa. Kyky sopeutua muutokseen pitää meidät hengissä tulevaisuudessakin.

 

Suunnittelija, konsultti ja kirjailija Marty Neumeier esittelee teoksessaan Metaskills – Five talents for the robotic age viisi metataitoa, joiden avulla pystymme luovimaan robotiikan aikakaudella.

 

Feeling – tunteet ja sosiaalinen älykkyys

 

Tunteet erottavat meidät roboteista ja tekevät meistä inhimillisiä. Tunteet antavat meille mahdollisuuden tulkita, mikä tekee asioista merkityksellisiä toisille. Mutta pelkkä tunteikkuus ei vielä auta pitkälle. Meillä täytyy olla kyky empatiaan sekä kyky erottaa toisen tunteet omista.

 

Kyky luoda yhteys toiseen ja tehdä käsillä olevasta asiasta henkilökohtaista – on kyse sitten työkaverista, kumppanista tai asiakkaan kampanjasta – on tulevaisuuden huipputaito. Osaatko laittaa itsesi toisen asemaan, omasta tai toisen taustoista riippumatta?

 

Juuri tunteita ymmärtämällä ja niihin vetoamalla tehdään myös parasta ja vaikuttavinta viestintää.    

 

Seeing – kokonaisuuksien ymmärtäminen

 

Pelkät tunteet ja tunneäly eivät kuitenkaan tee autuaaksi. Toinen tärkeä tulevaisuuden taito on asioiden näkeminen ja ymmärtäminen kokonaisuuksina, ei pelkästään osina. Aivomme rakastavat joko–tai-asetelmia, mutta maailma on yhä enemmän sekä–että. Helpon vaihtoehdon välttäminen vaatii ajattelultamme työtä – vastakohtien sijaan meidän on löydettävä ”kyllä ja lisäksi vielä tämäkin” -ratkaisuja.

 

Syvä syy–seuraussuhteiden ymmärrys on kyky, jota ilman entistä monimutkaisempaa maailmaa tehdään ymmärrettäväksi ja jolla ratkaistaan haastavia ongelmia. Se auttaa meitä näkemään laajojen kokonaisuuksien lisäksi myös pitkän aikavälin seurauksia.

 

Taito päästä asioiden juurelle – mistä tämä pohjimmiltaan johtuu, mitkä asiat siitä riippuvat ja mihin ne johtavat – siivittää meitä eteenpäin robottien maailmassa. Viestintäkonsultin työssä olennaista on löytää viestin ydin ja kiteyttää se ymmärrettävästi. Jotta sen voi tehdä, on ymmärrettävä asioita perusteita myöten ja niiden yli – asioiden perimmäiseen merkitykseen saakka.

 

Dreaming – unelmointi ja visiointi

 

Osaatko kuvitella, mitä voisi olla?

 

Taito kuvitella ja unelmoida jostain, mitä ei vielä puoliksikaan ole, ei ole helppoa. Se vaatii joustavaa mieltä sekä omien ja muiden estoista ja rajoittuneista näkökulmista irti päästämistä ja tunnetusta tuntemattomaan siirtymistä. Uusien ideoiden ainutlaatuisuus syntyy tiedon ja mielikuvituksen yhdistelmästä. Tätä ei kuitenkaan missään koulussa opeteta.

 

Luova ajattelu alkaa usein lauseilla “olen pohtinut”, “toivoisin, että” tai “entä jos”. Meidän jokaisen olisi syytä kysyä näitä asioita, joka päivä. Ja kun se, jolle ensimmäisenä kerromme ajatuksemme, tyrmää ne, emme saa lannistua, vaan kyseenalaistaa vastalauseet. Vastaukseksi ei riitä “näin on aina ennenkin tehty” tai “tällaista tämä nyt vaan on”.

 

Omassa arjessa on usein vaikea unelmoida, kun todellisuus iskee kasvoille aamuruuhkan räntäsateessa. Tässäkin ulkopuolinen kumppani voi auttaa: voimme raottaa näkymän maailmaan, jota ei ehkä itse osaa kuvitella arjen paineessa.

 

Making – ajatuksesta konkretiaksi

 

Pelkkä luova hulluttelu ei vielä tee kesää. Ideat pitää pystyä tekemään konseptiksi, konkreettiseksi, käsin kosketeltavaksi. Tekemisessä on kyse versioinnista, iteroinnista, näkymättömän tekemisestä näkyväksi.

 

Ilman sitä luovan tiimin ideat eivät muutu asiakkaalle myytäväksi ehdotukseksi, tuotteeksi, palveluksi tai uudenlaiseksi prosessiksi. Usein luovien ideoiden synnyttäjiä ihaillaan, mutta kova työ alkaa vasta siinä, kun ajatuksesta tehdään prototyyppi ja prototyypistä itse tuote tai palvelu. Tätä hommaa ei kirjoista opi, vaan tekemällä.

 

Tekemisen prosessi on oppimista, yksinkertaistamista ja turhan jättämistä pois matkasta. Uudet konseptit, tuotteet ja palvelut myydään tarinoiden avulla. Ja sen me viestinnän ammattilaiset taidamme.

 

Learning – oppimaan oppiminen

 

Kaikki neljä edellä mainittua metataitoa voi oppia. Niinpä pärjätäksemme ja menestyäksemme meidän pitää lisäksi oppia oppimaan uutta, koko ajan, joka päivä.

 

Samalla tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Tarvitsemme IBM Watsonin kaltaista kognitiivista tietojenkäsittelyä nykypäivän tietomassojen hallitsemiseen. Siksi myös kyky siivilöidä epäolennainen tieto ja keskittyä tärkeimpään tekee meistä voittajia.

 

Oppiminen onnistuu parhaiten silloin, kun se tapahtuu ilon ja intohimon kautta. Pakollakin oppii, mutta tie on tuskaisempi. Siksi uusien taitojen oppimisessa harjoittelun ja intohimon yhdistelmä tuottaa parhaat tulokset. Oppimista tukee myös oma tai organisaation missio, joka ohjaa ja motivoi.

 

Usein on vaikeampi oppia pois vanhasta kuin oppia uutta. Se, mitä opimme viime viikolla, voi olla hyödytöntä jo huomenna. Vanhojen tapojen ja tottumusten konmaritus odottaa meitä kaikkia.

 

Mitä viet mukanasi?

 

Hittovie olin innoissani kirjaa lukiessa. Tätähän viestinnän ammattilainen tekee parhaimmillaan joka päivä. Nyt osaan vain sanallistaa ne uudella tavalla.

 

Jokaisessa taidossa ei tarvitse olla ylitse muiden, Neumeierin mukaan kahden taitaminen hyvin pitää sinut kiinni maailman myllerryksessä.

 

Itse tunnistan olevani vahvoilla erityisesti tunneälyssä ja kokonaisuuksien hahmottamisessa. Haluan oppia paremmaksi unelmoijaksi. Entä sinä?

Posted By

Katariina Juvonen