Kun taloudellisen arvon luominen ei enää riitä

https://cocomms.com/2016/12/20/sosiaalinen-vaikuttavuus/

Onnekkaita ovat ne yritykset, joilla sosiaalinen vaikuttavuus ja vastuullisuus linkittyvät suoraan bisnesmalliin ja brändiin. Jos tarjoaa tuoreita ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen tai sosiaalisiin ongelmiin, oikeutusta olemassaololle ei tarvitse hakea kaukaa.

 

Monelle perinteiselle yritykselle oman toiminnan sosiaalinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen on kovempi pala. Sääntöjen ja lupaehtojen noudattaminen sekä asianmukainen raportointi eivät nykymaailmassa enää riitä. Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän, että ne luovat yhteiskuntaan muutakin kuin ainoastaan taloudellista arvoa.

 

Taloudellinen arvo sinänsä on osa kokonaistaloudellista vaikuttavuutta. Tarjoaahan menestyvä yritys työpaikkoja, maksaa veroja ja luo näin hyvinvointia yhteiskuntaan. Moni asia voi kuitenkin vetää yrityksen nettoarvonluonnin miinukselle. Jos yhtiö haaskaa luonnon resursseja eikä piittaa ihmisoikeuksista, pakkaselle mennään.

 

Yritysvastuuverkosto FIBSin seminaarissa 13.12. pohdittiin ansiokkaasti bisneksen sosiaalista vaikuttavuutta ja sen mittaamista. Myös monella perinteisellä yrityksellä on paljonkin tarjottavaa, kun tarkastellaan kokonaisvaltaista arvonluontia ja yritysvastuuta. Monesti tämän sisäistäminen edellyttää kuitenkin uutta näkökulmaa ja asennetta.

 

Aito yritysvastuu vaatii arvojohtajuutta

 

Ehkä eniten ajattelemisen aihetta antoi arvoista puhunut Nikodemus Solitander, johtaja Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteisestä Centre for Corporate Responsibility -keskuksesta.

 

Solitanderin mukaan raportointi ja mittarit voivat olla huippuluokkaa, mutta todellinen yritysvastuu vaatii arvojohtajuutta. Usein yrityksen arvot ovat päällisin puolin kunnossa, mutta sisäinen kulttuuri määrittää lopulta tekemistä. Tarvitaan johdon sitoutumista ja esimerkkiä, jotta arvot ja tekeminen saadaan vastaamaan toisiaan.

 

On iso riski, jos yrityksen todelliset arvot eroavat merkittävästi siitä, mitä yhteiskunnassa pidetään arvokkaana ja tärkeänä. Mitä kauempana yrityksen ja yhteiskunnan arvot ovat toisistaan, sitä enemmän yrityksen riskit kasvavat ja sitä todennäköisemmin riskit myös realisoituvat.

 

Yritystoiminnassa pitääkin tunnistaa ja ymmärtää, mitkä arvot ohjaavat yhteiskunnallista keskustelua ja toimintaa. Jos tätä ei tee, oma toimintatapa voi saada pahasti kuraa niskaan julkisessa keskustelussa. Saattaa käydä niinkin, ettei edes ymmärretä, mitä tuli tehtyä. Tämä taas näkyy viesteissä ulospäin, ja kierre on valmis. Liiketoiminnan analysoinnin rinnalla yhteiskunnallinen analyysi muodostaa perustan kaikelle toiminnalle.

 

FIBSin tilaisuudessa pohdittiin myös mittaamisen tärkeyttä. Vaikuttavuuden arvioinnissa lähtökohtana tulee aina olla selkeät tavoitteet, joita vasten tuloksia peilataan. Ilman kirkkaita tavoitteita ja kohdennettuja toimia ei saada aikaan tuloksiakaan.

 

Toisaalta mittaaminen ei saa ottaa isännän paikkaa. Tärkeintä ei ole pilkuntarkka mittaaminen vaan se, että saadaan mahdollisimman paljon aikaan.

Posted By

Aino Salo