Tietoisuuskampanjoista käyttäytymisen brändäykseen – Mitä on sosiaalinen markkinointi?

https://cocomms.com/2016/10/14/tietoisuuskampanjoista-kayttaytymisen-brandaykseen-mita-on-sosiaalinen-markkinointi/

Lokakuu on varattu rintasyövälle, marraskuu eturauhassyövälle. Vuosittaiset tietoisuuskampanjat, roosanauhat ja movemberit tekevät tärkeää työtä kansalaisten syöpätietoisuuden lisäämiseksi. Käynnissä on jatkuvasti muitakin tietoisuuskampanjoita, jotka pyrkivät hyvään. Tietoa jaetaan, tietoisuus lisääntyy. Mutta mitä sitten?

 

Osallistuin äskettäin ensi kertaa Suomessa järjestettyyn European Social Marketing -konferenssiin. Suomessa aiheesta puhutaan termillä sosiaalinen markkinointi, joka oli ainakin minulle vieras käsite ennen tätä.

 

Sosiaalinen markkinointi on toimintamalli, jolla pyritään vaikuttamaan suoraan ihmisten käyttäytymiseen, tekemään niin sanottuja interventioita. Konferenssin case-esimerkeissä lisättiin suomalaislasten kasvisten ja hedelmien syöntiä pelillistämisen keinoin ja saatiin brasilialaisia siirtymään rannalla polttavasta auringosta varjoon ilmaisen wifin perässä.

 

Sosiaalisen markkinoinnin avulla myydään tuotteiden tai palveluiden sijaan käyttäytymismuutosta. Kilpailijoita sosiaalisen markkinoinnin maailmassa ovat totutut käyttäytymismallit, joista pitäisi saada kampanjoinnin kohde päästämään irti.

 

Sosiaalisen markkinoinnin ABC sanoo: ”jos tavoitteena on vain lisätä tietoisuutta tai tietoa tai vaikuttaa ihmisten asenteisiin, toiminta ei ole sosiaalista markkinointia.” Sosiaalisessa markkinoinnissa pyritään mitattaviin toiminnan muutoksiin. Ihmiset kyllä tietävät, että tupakka tappaa tai auringonotto lisää ihosyöpää, mutta se ei tarkoita, että he välttämättä toimisivat toisin.

 

Jotta voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen, täytyy uskaltaa segmentoida eikä valita kohderyhmäksi kaikkia kansalaisia. Valitaan jokin tietty ryhmä, johon halutaan vaikuttaa. Valitaan mittaristo ja aikaväli, jolla käyttäytymisen muutosta mitataan. Valitaan kampanjakeinot ja viestit sen perusteella, mikä tutkitusti puree valittuun kohderyhmään. Analytiikka, kohdentaminen ja viestien räätälöinti kulkevat käsi kädessä. Näin varmistetaan, että kampanjalla oikeasti vaikutetaan.

 

Sosiaalisen markkinoinnin viitekehyksessä mietitään, millä keinoilla uudenlaista käyttäytymistä voidaan brändätä. Kyseessä ei ole helppo nakki, sillä jokainen tietää, miten vaikea omia tapojaan on muuttaa. Mutta me viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset hallitsemme brändäämisen. Mitä jos pelkkien tietoisuuskampanjoiden sijaan alettaisiin brändätä käyttäytymistä?

 

Lue lisää: Sosiaalisen markkinoinnin ABC, julkaisija: THL

Posted By

Sini Sarvanne