Who run the world?

https://cocomms.com/2016/08/01/who-run-the-world/

Naiskortti on uusimpien johtamistutkimusten lempiaihe.

 

Naiskortilla heilutteli jo alkuvuodesta julkaistu Petersonin talousinstituutin tutkimus, joka julisti naisjohtoisten yritysten olevan kannattavampia. Johtopäätös saattaa todellisuudessa olla useamman tekijän summa, mutta varmaa on, että tasa-arvolla on vaikutusta. Yritykset luonnollisesti heikentävät asemaansa kilpailussa, mikäli he syrjivät lahjakkaita työntekijöitä sukupuolen vuoksi.

 

Kansainvälisen viestintätoimisto Ketchumin kesäkuun lopussa julkaistu johtamistutkimus korosti feminiinisen johtamistavan etuja. Tutkimuksen mukaan naisjohtajat osaavat johtaa esimerkin kautta, heillä on hallussaan avoin ja läpinäkyvä kommunikointi ja he uskaltavat myöntää virheitä. Näitä pidetään edellytyksenä tehokkaalle johtamiselle. Myös CoFounderin kevätnumerossa todettiin empaattisten naisjohtajien edustavan uutta ja menestyksekästä johtamistapaa. Egolla ja aggressiivisuudella johtaminen on vaihtunut pehmeämpiin arvoihin.

 

Digibarometri 2016 -selvityksessä naisjohtoisten yritysten todettiin olevan digitaalisempia kuin yritysten, joiden toimitusjohtajan tehtävää hoitaa mies. Naisjohtoiset yritykset erottautuivat erityisesti markkinoinnin automaation ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä.

 

Onko nainen johtajan tuolilla siis oikotie menestykseen? Ei välttämättä, sillä naisen saaminen johtoon voi olla kivinen polku. Naiskortti nimittäin toimii näppäränä välineenä oman urakehittymättömyyden selitykseksi. Vaikka syrjintää todistetusti tapahtuu, faktaa on myös se, että naiset ottavat vähemmän riskejä työelämässä. Suomalaisen Hellon-startupin Lead Service Designer & Design Director Zeynep Falay von Flittner totesi CoFounderissa, että naisten olisi oltava rohkeampia ja markkinoida itseään enemmän. Rohkeudenpuutteesta johtunee sekin, että 97 % teknologiastartupeista on miesten perustamia. Ja ei, näin suurta eroa ei voi selittää edes ikiaikaisella sukupuolistereotypialla, jonka mukaan teknologia ei kiinnostaisi naisia.

 

Toivottavasti naisjohtajien positiivisia piirteitä korostavat tutkimukset rohkaisevat naisia riskinottoon ja uskallukseen työelämässä. Huipulla on ahdasta, joten tilaa on raivattava itse itselleen. Ellun Kanat -viestintätoimiston ja Aalto EE:n kyselyn tulokset povaavat positiivista suuntaa. Kyselyn mukaan (vain) 51 % naisista on kiinnostunut ylimmän johdon paikoista, mutta jo 72 % keskijohdon titteleistä. Ja mikä tärkeintä, 72 % uskoo, että heillä on kykyjä toimia johtajan pestissä. Itsevarmuutta on oltava, jos Himalajalle halajaa.

 

 

PS. Jos nyt ihan totta puhutaan, ei feminiininen johtaminen ole millään tavalla sidottu sukupuoleen. Mies voi aivan yhtä hyvin toteuttaa feminiinistä johtamistapaa ja menestyä trendikkäiden pehmeiden arvojen saralla. Ei kuitenkaan kerrota sitä kellekään, eihän?

 

PPS.  Nainen, haali lisää rohkeutta ja uskallusta verkostoista, esim. http://www.aaltowib.com/

Posted By

Saara Laaksonen