Älä puhu vastuullisuudesta kuin pohjalaisisäntä rakkaudesta

https://cocomms.com/2016/07/28/ala-puhu-vastuullisuudesta-kuin-pohjalaisisanta-rakkaudesta/

Vastuullisuus on nyt kaikkien huulilla.

 

Kuluttajat, asiakkaat ja sijoittajat edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta ja avointa viestintää. Niinpä moni yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan vastuullisena toimijana.

 

Trendi näkyy myös sisällöntuotannossa. Vastuullisuussisältöä tuotetaan paljon ja nykyään yhä useammassa formaatissa.

 

Vastuullisuus eli ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu ovat periaatteessa samanlaisia viestintäteemoja kuin muutkin yritykselle tärkeät asiat. Niinpä niiden sisällöntuotantoon pätevät samat lainalaisuudet kuin lähes mihin tahansa muuhun teemaan.

 

Vastuullisuuden pitäisi olla osa yrityksen strategista ydintoimintaa eikä päälle liimattu, irrallinen teema. Silti monissa yrityksissä vastuullisuuteen liittyvä sisällöntuotanto tarkoittaa ensisijaisesti yritysvastuuraporttia.

 

Vastuullisuussisältöä ei kannata jättää pelkkään raporttiin. Lähes jokainen viesti, joka yrityksestä lähtee ulospäin, voisi kantaa sisällään tarinaa vastuullisuudesta.

 

Vastuullisuuteen liittyvässä sisällöntuotannossa kannattaa pitää mielessä kolme K:ta:

 

1. Koukuta

 

Moni yritys julkaisee kevättalvella vastuuraportin ja keskittyy sitten loppuvuoden muihin teemoihin. Vastuullisuusviestinnässä, kuten muissakaan tärkeissä asioissa ei kannata toimia kuin pohjalaisisäntä rakkaudentunnustuksissa: ”Johan minä sen kerran sanoon. Ilimootan sitten, jos tilanne muuttuu.”

 

Ota vastuullisuus sisältösuunnitelmasi selkärangaksi. Viesti siitä säännöllisesti kaikilla sosiaalisen median kanavillasi, blogissa sekä asiakas- ja henkilöstölehdissä.

 

Tee vastuullisuusteemoista kuukausi-, kvartaali- ja vuosisuunnitelma. Tuota tekstien lisäksi infograafeja, videoita ja podcasteja.

 

2. Kosketa

 

Ennen sisällöntuotantovaihetta mieti, miksi ja kenelle viestit. Rakenna sisältö vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka ovat ensisijaiselle kohderyhmällesi tärkeitä. Jos et tiedä, mikä heille on tärkeää, selvitä asiaa asiakasrajapinnassa työskenteleviltä tai seuraa verkkokeskusteluja.

 

Mieti heti aluksi, mitä tavoittelet sisällöllä ja miten mittaat onnistumista. Milloin voidaan sanoa, että vastuullisuusviestisi on mennyt läpi?

 

Tuotantovaiheessa tee sisältöä mökin mummolle: ilmaise niin, että äitisikin ymmärtäisi. Ole helppo ja helposti lähestyttävä. Tule lähelle vastaanottajaa, käytä yksinkertaisia sanoja ja kirjoita, kuten puhut.

 

Avaa vastuullisuutta kiinnostavalla tavalla: havainnollista lukuja esimerkeillä, esitä kiinnostavia tilastoja ja aikasarjoja kuvaamaan kehitystä ja käytä nasevia lainauksia elävöittämään aihetta. Vie aiheet niin konkreettiseksi kuin pystyt ja riisu mystiikka vastuullisuuden ympäriltä.

 

Suomessa teksti ja kuvat dominoivat edelleen vastuullisuusviestintää. Ota käyttöön myös videot, infograafit ja animaatiot – ne auttavat ymmärtämään aihepiiriä eri näkökulmasta.

 

3. Kommunikoi

 

Seuraa netissä ennen sisällöntuotantoa, miten muut viestivät vastuullisuudesta. Tee pari pistokoetta ja perehdy tarkemmin niihin sisältöihin, jotka nousevat Google-haussa korkeimmalle. Suunnittele oma sisältösi niin, että se on ajankohtaisempi, syvällisempi tai yksityiskohtaisempi kuin parhaat.

 

Sisältöä suunniteltaessa kartoita, kuka aiheestasi puhuu. Etsi sosiaalisen median seurannalla sinua kiinnostavan vastuullisuusteeman vaikuttajat Twitteristä ja LinkedInistä. Seuraa alasi blogeja ja pohdi, mitä lisäarvoa voisit itse tarjota keskusteluun.

 

Kun sisältö on purkissa, on turha huokaista helpotuksesta. Vasta puolet työstä tehty.

 

Jaa linkki tuotokseesi sosiaalisessa mediassa. Herättele keskustelua aiheesta vaikuttajien keskuudessa. Yhdistä kommenttiisi linkki omaan sisältöösi.

 

Analysoi vielä, löytävätkö ihmiset kirjoituksesi. Jaetaanko sitä? Jos hyvä sisältö ei saavuta Googlen hakutuloksissa ansaitsemaansa huomiota, viimeistele sitä hakukoneoptimoimalla avainsanatyökalujen avulla.

 

 

Aino Pajukangas

Posted By

Aino Pajukangas