Johtaja, älä droppaa mun tunnelmaa!

https://cocomms.com/2016/07/07/johtaja-ala-droppaa-mun-tunnelmaa/

Ollapa johtaja tänä päivänä! On oltava samaan aikaan luja ja pehmeä. Luotsata porukka määrätietoisesti yhteiseen tavoitteeseen maailmassa, jossa strategiaa täytyy tarkistaa jatkuvasti. Kuunnella ja ymmärtää erilaisia ihmisiä liikkuvassa työyhteisössä. Kertoa vaikeistakin asioista avoimesti ilman, että hyvä tunnelma laskee. Tulkita tilanteita tunneälykkäästi. Juosta maraton ennätysajassa, jotta ehtisi ennen kilpailijaa.

 

Amerikkalainen Sunnie Giles kysyi tutkimuksessaan hyvän johtajan ominaisuuksista 195:ltä johtajalta 15:ssä maassa, 30:ssa kansainvälisessä yrityksessä. Gilesin tutkimustulosten perusteella voi muodostaa hyvän johtajan viisi käskyä.

 

  1. Luo ihmisille turvallinen olo.

Turvallisessa työympäristössä vallitsee avoimuus, luottamus ja rentous. Kun ihminen kokee turvallisuutensa olevan uhattuna, se vaikuttaa meihin fyysisesti. ”Taistele tai pakene -tilanteessa” menetämme yhteyden aivojen korkeamman tason ajattelua ja luovuutta tukevaan osioon. Kun kroppa keskittyy muuhun, emme saa asioita aikaan tehokkaasti, saati laadukkaasti tai luovasti.

 

  1. Anna ihmisille tilaa organisoida oma aikansa ja työnsä.

Hyvä johtaja näyttää johdettavilleen selkeän suunnan ja viestii tavoitteet avoimesti. Ja luopuu sitten kontrollista. On tärkeä jakaa valta ja päätöksenteko niille, joille se kussakin tilanteessa on järkevää. Tämän salliminen ei ole helppoa, vaan vaatii johtajalta hyvää itseluottamusta ja tietoista harjoittelua.

 

  1. Luo yhteys.

Avoimesti viestivät johtajat luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me olemme laumaeläimiä, haluamme kuulua porukkaan. Yhdessä teemme parempaa tulosta: jo evoluution näkökulmasta yhteenkuuluvuus on lisännyt mahdollisuuksiamme selviytyä.

 

  1. Ole avoin uudelle ja tue organisaation oppimista.

Uutta voi syntyä vain kokeilemalla, ja kokeiluun liittyy aina riskinotto, mahdollisuus mokiin. Olet varmaan kuullut ilmaisun ”moka on lahja”? Virheet auttavat eteenpäin ja ennen kaikkea kulttuuri, joka sallii virheet, luo uutta ja mahdollistaa oppimisen ja luovuuden.

 

  1. Pidä huolta.

Giles käyttää termiä nurturing. Oppiminen ja uusiin tavoitteisiin pääseminen vaatii tsemppausta, neuvoja ja johdattamista. Hyvä johtaja osoittaa sitoutumisensa johdettaviensa kasvuun ja kehittymiseen, jolloin ihmiset osoittavat kiitollisuuttaan tekemällä parhaansa – juoksemalla sen ekstrakilometrin. Luottamuksen ja sitoutumisen osoitus on suuri kohteliaisuus, jonka arvoisia haluamme olla.

 

Miten tämä sitten toteutetaan käytännössä?

Jokaisen johtajan on vain treenattava näitä taitoja. Annettava itsellekin aikaa ja tilaisuuksia. Uuden ajan johtajuus vaatii viestintätaitoja, ja niiden kehittämisessä me voimme auttaa. Kysy rohkeasti lisää, kerromme mielellämme.

 

 

 

Lue lisää:

Lue Sunnie Gilesin koko artikkeli täältä: Harvard Business Review 2016: https://hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world

Kuuntele podcast transformaatiojohtamisesta: https://soundcloud.com/user-602506295/cocopods-jakso-2-transformaatiojohtaminen

Lue lisää Johtajuusareenalta, mitä suomalaiset johtajat ajattelevat johtajuuden haasteista: http://johtajuusareena.fi/

Posted By

Sini Papula