Olennaisuusanalyysi paljastaa, mitä vastuullisuus teille tarkoittaa

https://cocomms.com/2016/07/06/olennaisuusanalyysi-paljastaa-mita-vastuullisuus-teille-tarkoittaa/

Viestintäpäällikkö ja vastuullisuuspäällikkö ovat jäämässä kesälomille. Aulan lehtitelineessä komeilee edelleen kasa maaliskuussa ilmestyneitä raportteja. Kuka näitä raportteja muka lukee, toinen huokaa.

 

Sanotaan, että vastuullisuuden pitäisi nykyään olla osa yrityksen strategista ydintoimintaa eikä päälle liimattu teema. Erillisten vastuullisuusraporttien on väitetty olevan turhia, sillä ne vain katsovat taaksepäin.

 

Moni kuitenkin ajattelee, että vastuullisuuden integroiminen osaksi liiketoimintaa on liian iso pala kakkua. Paljon helpompaa on tehdä erillinen vastuullisuusraportti kuten ennenkin.

 

Raportoi siitä, mikä on tärkeää

Vastuullisuusraportoinnin Global Reporting Initiative -ohjeiston nykyisin käytössä oleva 4. versio on tuonut vastuullisuusasiat lähemmäksi liiketoimintaa ja laskenut kynnystä raportointiin. Siinä keskeinen asia on ns. olennaisuuden periaate.

 

G4:n punainen lanka on, että yritys voi keskittyä vastuullisuusviestinnässään oman toimintansa kannalta tärkeimpiin asioihin. Tärkeimmät asiat tunnistetaan olennaisuusanalyysin kautta. Huolellisesti toteutettuna analyysi avaa yritysvastuun merkityksen liiketoiminnassa.

 

Olennaisuusanalyysissa määritetään, mitkä ovat yrityksen toiminnan olennaiset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Näin syntyy ymmärrys siitä, mitä vastuullisuus meidän yrityksessämme tarkoittaa: mikä meille on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää.

 

Olennaisuusanalyysin jälkeen on helpompaa suunnitella, miten tärkeimpiä asioita kehitetään yrityksen toiminnassa ja miten niiden vaikutuksista viestitään sidosryhmille. Niistä asioista, joita ei ole määritelty olennaisiksi, ei välttämättä tarvitse raportoida ollenkaan.

 

Olennaisuusanalyysi antaa paljon mahdollisuuksia onnistuneeseen viestintään. Se myös laskee rimaa viestiä vastuullisuudesta.

 

Moni vaikenee vastuullisuudestaan

Osa yrityksistä ei kerro vastuullisuudestaan, vaikka toiminta olisi vastuullista monella mittarilla mitattuna.

 

Moni pieni tai keskisuuri yritys hoitaa toimintansa kannalta olennaiset asiat kuten ympäristö- tai henkilöstöasiat vastuullisesti tekemättä siitä numeroa. Olennaisista asioista viestiminen kuitenkin kannattaa, sillä nykykriteerien mukaan toteutettuna se antaa enemmän kuin ottaa.

 

Nykyisenkaltainen vastuullisuusviestintä tarjoaa yritykselle paljon mahdollisuuksia. Kuluttajat, asiakkaat ja sijoittajat edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta ja avointa viestintää, ja tämä on yrityksille kilpailuetu eikä rasite.

 

Cocomms seuraa aktiivisesti vastuullisuusviestinnän kehitystä. Ulkopuolinen asiantuntija näkee usein kirkkaammin, mitkä liiketoimintanne vaikutuksissa ovat tärkeitä sidosryhmille.

 

Olemme mielellämme apunanne luomassa mahdollisuuksia kasvuun vastuullisuusviestinnän keinoin. Kysy lisää!

 

Aino Pajukangas

 

Posted By

Aino Pajukangas