Johtajan täydellinen swingi

https://cocomms.com/2016/05/12/johtajan-taydellinen-swingi/

Työelämästä on tullut viime aikoina hyvin monimutkaista ja moniulotteista. Haasteet ovat niin vaativia, että ihmisten on vaikea erottaa jyviä akanoista. Lopputuloksena syntyy tehottomuutta ja henkilöstö voi huonosti.

 

Suurimmat paineet kohdistuvat johtajiin. Heidän pitäisi luotsata organisaatioitaan murroksen läpi tilanteessa, jossa vanhat lääkkeet eivät enää tepsikään.

 

Kukaan ei muutu vapaaehtoisesti – eikä pakottamalla. Kestävä muutos on mahdollinen ainoastaan positiivisen kautta: rakentavasti ja keskittymällä ratkaisuihin ja tulevaisuuteen, henkilökohtaisten oivallusten avulla.

 

Yhtenä vaihtoehtona on synnyttää organisaatioon coachaava vuorovaikutuksen kulttuuri.

 

Luottamuksen ilmapiirissä pystytään avoimesti kuuntelemalla, kysymällä ja keskustelemalla luomaan yhteistä omistajuutta ja vastuunkantoa. Samalla ihmiset verkottuvat, sitoutuvat ja ratkaisevat visaisia ongelmia.

 

Innostavasti ja selkeästi

Tulevaisuuden johtajat ymmärtävät systeemisiä kokonaisuuksia. He tietävät, että kaikki ihmiset organisaatiossa ovat riippuvaisia toisistaan ja toimivat sen mukaan. Nämä johtajat pystyvät kertomaan tulevaisuuden visiosta innostavasti ja selkeästi. He saavat ihmiset mukaan toteuttamaan visiota arjessa.

 

Johtaja voi oppia edesauttamaan muutoksen toteutumista ennakoimalla tulevaa.

 

Kun ihminen pysähtyy ja esimerkiksi mietiskelee, hän tulee aiempaa tietoisemmaksi nykyhetkestä sekä omasta sisimmästään. Kun tämä muutos tai kytkös tapahtuu, ihminen ryhtyy toimimaan tulevaisuuden mahdollisuuksista käsin. Samalla mahdollisuudet muuttuvat aikomuksiksi.

 

Ennen kuin voi oppia uutta, pitää kuitenkin päästä eroon vanhasta.

 

Johtajan havainnointi muuttuu ”automaattilatauksesta” aidoksi kuunteluksi. Sen jälkeen hän kuulostelee omaa sisintään – mitä se tilanteesta kertoo? Hän tuo syntyneen intuition käytäntöön kokeilemalla sitä reaalimaailmassa. Onnistumiset viedään yhdessä toisten ihmisten kanssa koko työyhteisön arkeen.

 

Avoin mieli, avoin sydän

Mitä johtajalle tapahtuu aidossa, syvällisessä muutoksessa?

 

Johtaja luo luottamuksen tilan, jossa vaikeistakin asioista voidaan keskustella pelkäämättä. Hän paljastaa oman vajavaisuutensa ja epätäydellisyytensä, jotta muut voivat kokea merkityksellisyyttä. Hän avaa mielensä eikä tuomitse muita ennakkoasenteidensa ja -uskomustensa kautta. Hän avaa sydämensä ja toimii rakkaudesta muihin. Hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa omaan sisimpäänsä, joka yhdistää hänet koko maailmankaikkeuteen. Hän uskoo, että vuoria voidaan siirtää vain yhdessä muiden kanssa.

 

Johtaja siis etsii – golfarin lailla – täydellistä lyöntiä, jossa pää ja sydän yhdistyvät käsien toimintaan täydellisessä kulmassa.

 

Haasteellisissa tilanteissa keskinkertaiset johtajat sortuvat helposti tuomitsemaan ihmisiä tai kyynisyyteen, pelkoon ja reaktiivisuuteen. He saattavat syyllistyä ikuiseen analysointiin ilman toimintaa ja puheeseen ilman päämäärää.

 

Menestyksekäs johtaja taas soittaa niin isolla viululla kuin katedraali antaa myöten. Hän luo musiikkia, jossa omat rajat ja itse unohtuvat. Hänen musiikkinsa vetoaa kaikkiin kuulijoihin. Se on elämää suurempaa.

Posted By

Kaija Pohjala