Mikä sote-uudistuksessa on oleellista?

https://cocomms.com/2015/09/29/mika-sote-uudistuksessa-on-oleellista/

Sote-uudistus on ollut pitkä prosessi. Tuskastuttavan pitkä. Uudistuksella tavoitellaan hyvin monenlaisia asioita, ja siksi eteneminen on ollut vaikeaa.

 

Samassa paketissa halutaan lisätä tehokkuutta laskematta palvelutasoa, vastata ikääntymisen haasteisiin, pitää kiinni paikallisesta demokratiasta, karsia kuntien tehtäviä, yhdistää sosiaalihuolto ja terveyspalvelut sekä perus- ja erikoissairaanhoito – vain muutamia tavoitteita mainitakseni. Ja tosiaan, tämä kaikki pitää tehdä tietysti perustuslain puitteissa.

 

Ongelma on siinä, että kaikkea hyvää on sangen vaikea saada toteutumaan samaan aikaan. Lisäksi päättävillä tahoilla saattaa olla eri näkemys siitä, mikä on tärkeintä.

 

Kunnilla on nykyään järjestämis- ja rahoitusvastuu lähes kaikista kansalaisten peruspalveluista. Pienellä 2000 asukkaan kunnalla on samat vastuut asukkaidensa palveluista kuin yli puolen miljoonan asukkaan Helsingillä. Ajan saatossa kuntien yhteistyömalleja on rakennettu melkein kaikille toiminnan asteille, ja kuntayhtymät tuntuvat olevan tällä hetkellä enemmän osa ongelmaa kuin ratkaisun avain. Kulut eivät ole kenenkään hallinnassa, eikä yhdelläkään taholla ole vastuuta koko palveluketjusta.

 

Oleellinen kysymys on mielestäni se, miten alueellinen demokratia ja toisaalta palveluiden tehokkuus voidaan taata. Maan hallituksessa onkin tehty linjaus siitä, että sote-tehtävät siirretään kunnilta itsehallintoalueille, joita muodostettaneen ainakin viisi, enintään 19. Kunnat eivät enää rahoittaisi palveluita, ja itsehallintoalueen päättäjät valittaisiin suorilla vaaleilla kuntaedustuksen sijaan. Tällä pyritään perustellusti virtaviivaistamaan päätöksentekoa ja yhdistämään sote-palvelut aidosti yhteen pelaavaksi kokonaisuudeksi.

 

Vaarana on, että keskitytään liikaa siihen, kuka päättää ja mistä, eli hallintoon ja alueiden rajoihin. Emme tule saamaan kustannuksia kuriin, ellemme aidosti edistä toiminta- ja ajattelutapojen muutosta. Kannusteet tehokkaaseen ja hyvään palveluun on saatava oikeaan paikkaan. Kukaan ei varmasti tee työtään nyt huonosti, mutta työn organisointiin ja johtamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Palveluiden tuottajilla pitää olla kannusteet toimia tehokkaasti, mutta myös asiakkaita tulee kannustaa ottamaan vastuuta. Taloudellisten voittojen tavoittelun pitää olla hyväksyttävää, sillä se antaa pohjan innovaatioiden kehittämiselle. Ilman voittoja ei myöskään ole resursseja kokeilla, tutkia ja investoida.

 

Yritysten ja järjestöjen nostaminen vahvemmin julkisten palveluiden tuottajaksi on selkeä väylä uusiin toimintamalleihin ja innovatiivisuuteen. Miksi emme sosiaali- ja terveydenhuollossa etsisi tämän kaltaisia keinoja? Hallituksen työlistalla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus ja valinnanvapausmallin selvittäminen antavat tähän hyvät mahdollisuudet. Myös THL:n viimeaikaiset tutkimukset tukevat käsityksiä siitä, että hyödyntämällä yksityisen sektorin osaamista voidaan toimia tehokkaammin ja pitää samalla kiinni nykyisestä palvelutasosta. Jos tätä ei oteta vakavasti, on vaarana palveluiden jatkuva keskittäminen ja kustannusten karkaaminen.

Posted By

Juuso Rönnholm