Mitä yhteistä on matikalla ja karjalanpiirakalla?

https://cocomms.com/2015/09/09/mita-yhteista-on-matikalla-ja-karjalanpiirakalla/

Koulumatematiikan ja ruoan yhdistäminen käy helposti. Lasketaan ensin karjalanpiirakan energiapitoisuus ja selvitetään sitten, miten kalorit saadaan kulumaan liikkumalla.

 

Uusien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauduttua peruskouluun tällaiset laskutehtävät saattavat yleistyä.

 

Ruokakasvatus kuuluu kaikille. Koti luo kaikelle perustan lapsen ensimmäisinä elinvuosina, mutta myöhemmin päiväkoti ja koulu ovat ruokakasvattajina tärkeässä roolissa.

 

Ruokakasvatus on kirjattu myös uusiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat portaittain voimaan syksystä 2016 lähtien.

 

Arvoja ja asiaa

Ruokakasvatus on sekä asiasisältöjä että arvoja. Se kytkeytyy terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös elämäntapaan ja kestävään kehitykseen. Voidaan puhua ruokatajusta.

 

Opetushallitus ja maa- ja metsätalousministeriö halusivat levittää tietoa ruokakasvatuksen merkityksestä sekä sitouttaa tärkeät kohderyhmät mukaan ruokakasvatuksen jalkauttamiseen.

 

– Toivoimme ruokakasvatuksen näkyvän selkeämmin sekä oppitunneilla että koulujen toimintakulttuurissa. Yhteistyökumppaniksi valitsimme Cocommsin, kertoo neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Tärkeimmät sidosryhmät eli koulut otettiin työhön mukaan haastattelemalla heitä ja ottamalla heidät mukaan työpajatyöskentelyyn. Haastatteluista kootun raportin ja työpajasta nousseiden ideoiden pohjalta Cocomms laati viestintä- ja toimenpidesuunnitelman, joka toteutettiin materiaaleineen. Sidosryhmille tärkeät mediat, esimerkiksi Opettaja-lehti, aktivoitiin viemään viestiä eteenpäin eri teemoja hyödyntäen.

 

Piparkakkutaloista ruokablogeihin

Opetustyötä helpottamaan kehiteltiin vinkkejä siitä, miten ruokakasvatusta voisi tuoda esiin eri oppiaineissa ja ruokatajua kehittää.

 

Välipalan energiapitoisuuden lisäksi matematiikan tunnilla voi laskea ja kaavoittaa piparkakkutalon, äidinkielen tunnilla pitää ruokablogia ja kemiantunnilla tutkia suolan liukenemista tai sen vaikutusta solutasolla.

 

– Materiaalit ovat jokaisen suomalaisen koulun saatavilla inspiraatioksi koulujen omia opetussuunnitelmia varten. Olemme tyytyväisiä Cocommsin työhön ja toivomme ruokakasvatuksen tätä kautta jalkautuvan hyvin suomalaisen peruskoulun arkeen, toteaa Miettinen.

Posted By

Heli Koenkytö