Tietoinen johtajuus on uusi musta

https://cocomms.com/2015/05/05/tietoinen-johtajuus-on-uusi-musta/

Nyt kun vaalit on käyty ja Suomeen tehdään uutta hallitusta, moni asia on liipaisimella myös yrityksissä ja organisaatioissa. Käymme läpi informaation vallankumousta – paradigman muutosta, jossa digitalisaatio muuttaa tapaamme elää, tehdä töitä ja viestiä. Samalla pohdimme, miten Suomeen taataan sellaiset yhteiskunnalliset olot, että täällä voi edelleen yrittää, menestyä ja tehdä tulosta.

 

Yritysten agendalla on nykyisin asioita, joiden on perinteisesti ajateltu kuuluvan puhtaasti vain poliittiseen päätöksentekoon ja ammattijärjestöille. Toisaalta maailma on monimutkaistunut niin, että poliittiset päättäjät ja virkamiehet tarvitsevat ulkopuolisia asiantuntijoita taustoittamaan asioita aivan eri tapaan kuin aiemmin. Yritykset ja poliitikot sekä virkamiehet tekevät yhä enemmän yhteistyötä, koska se on tulevaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta järkevää. Uudessa tilanteessa ammattiliitojen rooli ja merkitys hämärtyvät.

 

Yhteisellä agendalla olevat teemat koskettavat useimmiten globalisaatiota, teknologiaa ja vastuullista toimintaa. Mikä tahansa yritys voi ryhtyä aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi ja osallistua oman liiketoimintansa kannalta oleellisiin keskusteluihin. Näin se voi profiloitua asiantuntijaksi ja tulla kuulluksi myös valtakunnan tasolla, jopa kansainvälisestikin.

 

Uuden ajan vaikuttaminen tai keskustelu ei tarkoita pelkästään mielipideartikkelin lähettämistä Hesariin tai Kauppalehteen tai yksittäisen ministerin tapaamista. Se vaatii johtajilta ja asiantuntijoilta enemmän.

 

Oleellisten kohderyhmien tarpeet pitää tuntea. Tärkeitä kohderyhmiä tulisi malttaa kuunnella. Niiden kanssa on keskusteltava asioista, aidosti ja läsnä ollen.

 

Johtajien tulisi myös osata yhdistää intuitiota, tunnetta ja järkeä päätöksenteossaan niin yksilö- kuin tiimitasolla, mutta myös koko valtakunnan asioista päätettäessä.

 

Onko meidän johtajista siihen?

 

Boston Collegen professori William R. Torbertin ja kumppanien tutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia maailman nykyjohtajista kykenee läpiviemään transformaatioita organisaatioissaan.

 

Tietoinen johtajuus (conscious leadership) vaatii kykyjä, joita ei ole totuttu näkemään yritysmaailmassa saati politiikassa. Haasteena on, että näitä uusia oppeja pitäisi soveltaa käytäntöön jo tänä päivänä, koska asioita tapahtuu nyt nopeasti.

 

Tule ensi viikolla Gurutalkiimme kuulemaan lisää! Kerromme, kuinka yritykset voivat ottaa mallia politiikasta ja toimia vastuullisemmin sekä keskustelevammin.

 

Tilaisuuden alustavat kansainvälisen yhteistyökumppanimme Brunswickin seniorikonsultit Birgitta Henriksson ja Jan Larsson. Vaikuttajaviestinnän konsulttimme Juuso Rönnholm kommentoi lyhyesti eduskuntavaalien tulosta.

 

Ja jos olet kiinnostunut tietoisesta johtajuudesta, olethan yhteydessä suoraan minuun.

Posted By

Kaija Pohjala