Mitä meille kuuluu?

https://cocomms.com/2014/11/10/mita-meille-kuuluu/

Kiitos kysymästä, mutta meille ei kuulu kovin hyvää.

 

Yt-neuvottelut, irtisanomiset ja lomautukset ruokkivat työelämässä koettua epävarmuutta, joka rapauttaa me-henkeä yrityksissä ja työyhteisöissä. Epävarmuus on vaarallinen tunne, joka saa meidät voimaan huonosti. Epävarmuuden kokemuksella tiedetään olevan yhteys esimerkiksi työstressiin ja -uupumukseen.

 

Työelämän turbulenssit voivat etäännyttää työntekijän työnantajastaan ja saada hänet takertumaan esimerkiksi omaan ammatilliseen identiteettiin tai työtiimiin, jotka tuntuvat pysyvimmiltä ja turvallisimmilta samaistumisen kohteilta kuin irtisanova ja lomauttava työnantaja. Työntekijät seisovat fyysisesti työnantajansa seinien sisällä, mutta ovat henkisesti muualla.

 

Työntekijöiden etääntyminen omasta työnantajastaan voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen yhteinen agenda ja tavoitteet unohtuvat, ja henkilöstö keskittyy vain omaan selviytymistaisteluunsa. Tai sitten yhden jos toisenkin jalka on jo oven välissä, ja ovi käy heti tilaisuuden tullen – heidän omasta tahdostaan.

 

Työnantaja, nyt on korkea aika kysyä, mitä meille kuuluu.

 

 

Työntekijäkokemus syntyy vuorovaikutuksessa

 

Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen rinnalle syntynyt käsite. Se kääntää näkökulman asiakkaasta työntekijään – hänen tulkintoihinsa ja kokemuksiinsa yrityksestä työnantajana. Työntekijäkokemus rakentuu aina vuorovaikutuksessa, niin työyhteisön jäsenten, verkostojen, ystävien kuin perheen kanssa käydyissä keskusteluissa.

 

Työntekijäkokemusta ei paranneta kikkakolmosilla, eikä aikakoneella voida matkustaa vanhoihin hyviin aikoihin.

 

Työntekijäkokemusta voidaan kuitenkin kehittää myös silloin, kun toimintaympäristön turbulenssit ravistelevat yritystä, eivätkä työntekijät meinaa pysyä enää kyydissä:

 

 

  • Älä aliarvioi työntekijäkokemuksen – tai työilmapiirin – merkitystä. Onnellinen työntekijä tekee myös asiakkaistasi onnellisia, ja onnellinen asiakas tietää tulosta. Jo tämän tiedostaminen on askel kohti parempaa työntekijäkokemusta.

 

  • Yritys- ja johtamiskulttuuri luovat perustan työntekijäkokemukselle. Johtajien ja esimiesten avoin ja rehellinen vuorovaikutus lääkitsee työntekijöiden kokemaa epävarmuutta ja antaa tilaa dialogille, jolla rakennetaan me-henkeä.

 

  • Esimiesten johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen pitää olla jokaisen yrityksen agendalla. Kannustava, innostava ja rakentava esimies on paras lähettiläs työntekijäkokemuksen kehittämiselle ja kullanarvoinen alaiselleen.

 

  • Jokainen työntekijä voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa työyhteisönsä ilmapiiriin. Pysähdy tarkastelemaan omaa toimintaasi työyhteisössä ja pohdi, millaista kulttuuria omalla käyttäytymiselläsi vahvistat.

 

Nyt meille kuuluu jo paljon parempaa.

 

Mitä työntekijöillesi kuuluu? CocoTalkissa ovat äänessä Nina Jousenkylä ja Outi Mäkäräinen aiheenaan #työntekijäkokemus.

 

Posted By

Nina Jousenkylä