Uusi musta: kaksi korvaa, yksi suu – ja aivot

https://cocomms.com/2014/09/21/uusi-musta-kaksi-korvaa-yksi-suu-ja-aivot/

Viestintä ja markkinointi ovat jo kauan sitten lakanneet olemasta pelkästään oman viestin ja materiaalin työntämistä ”kohderyhmille”. Samalla lailla kun ihmisillä on kaksi korvaa ja yksi suu, kuvaa myös tämä suhdeluku hyvin viestinnässä kuuntelemisen ja tekemisen painotusta.

 

Erityisesti sosiaalisen median viestinnässä puhutaan paljon kuuntelun merkityksestä: ensin pitää seurata, missä ja miten organisaatiosta puhutaan. Näin saadaan kartoitettua ne paikat, joissa keskustellaan, joissa kannattaa olla ja mihin kannattaa osallistua.

 

Nyt, kaiken tyyppisen kanssakäymisen siirtyessä verkkoon on mahdollista hyödyntää kuuntelua ja sen tuottamaa dataa laajemmin myös viestinnässä ja markkinoinnissa. Kasvavan digitaalisen jalanjäljen ja kehittyvien seurantatyökalujen myötä on mahdollista entistä tarkemmin seurata ja analysoida mm. sitä, mitä organisaatiosta ja sen toiminnalle tärkeistä asioista puhutaan, missä keskustelut käydään, mikä on niiden sävy ja mitkä ovat niiden tärkeimmät argumentit.

 

Otetaan tähän mukaan vielä tärkeänä elementtinä se osa, joka on korvien ja suun välissä: aivot. Viestinnässä ja markkinoinnissa erilaiset työkalut tuottavat dataa. Sen aivot – viestinnän ja markkinoinnin tekijät – muuntavat analytiikan avulla näkemykseksi siitä, miten ja mihin panostukset kannattaa suunnata.

 

Data antaa näkemyksen tueksi faktaa ja auttaa systemaattisesti suunnittelemaan ja tekemään viestintää ja markkinointia. Dataan perustuva näkemys antaa aivan toiset lähtökohdat tekemiseen kuin mutu.

 

Viestinnässä ja markkinoinnissa analytiikka on uusi musta.

Posted By

Jukka Mäntyjärvi