Nätverk

Samarbetspartner på hemmaplan och ute i världen

Cocomms är Finlands största obundna och samtidigt mest internationella kommunikationsbyrå. Utöver våra globala samarbetspartner har vi ett nära, dagligt samarbete med många nordiska byråer. Cirka två tredjedelar av våra kunder är internationella företag som vi stöder i Finland och utomlands. Våra nätverk ger oss den senaste forskningen och internationellt testad bästa praxis, som vi utnyttjar i vårt kundarbete och på så sätt skapar mervärde för våra kunder.

Internationella nätverk

Cocomms är en del av FTI Consultings internationella samarbetsnätverk för strategisk kommunikation. FTI Consulting är ett globalt företag som erbjuder affärsrådgivning och hjälper sina kunder att utöka sitt värde i en alltmer komplex affärsmiljö.

 

gold_affiliate_1

 

Cocomms är Ketchums samarbetspartner i Finland. Ketchum är en av världens största internationella kommunikationsbyråer och Europas största kommunikationsbyrå, som Cocomms har samarbetat med sedan 2007.

Cocomms samarbetar med PROI. PROI är världens ledande kedja med obundna kommunikationsbyråer med kontor på alla kontinenter.

Vi är även medlem i Interel Global Partnership – ett Public Affairs –fokuserat nätverk av självständiga kommunikationsbyråer med kontor i 46 olika länder runtom i världen.

Våra inhemska vänner

Cocomms samarbetar fortlöpande med inhemska experter i samband med olika kunduppdrag. Om du till exempel är expert på grafisk formgivning, digital eller videoproduktion, kontakta oss! Vi behöver ständigt olika kunskaper som stöd för våra egna.

Ledarskapscoaching i transformationsprocesser

Vår grundare Kaija Pohjala tränar och coachar företagsledare, ledningsgrupper och team i olika förändringsprocesser och transformationer. Hon är en BCI-certifierad coach för individer, grupper och team. Dessutom är Kaija auktoriserad av Action Inquiry Associates som Global Leadership Profile-coach (GLP). Därmed kan Kaija kartlägga funktionslogiken hos enstaka ledare eller hela ledningsgrupper. För tilläggsinformation: www.koikoi.fi

160224_koikoi_logo_final-copy

Våra expert partner

Barbara Malmström, MA (Education), Managing Director of Nova Spectra Ab

David Stoneham, M.Sc.Econ, Managing Director of Communicado DJS Oy

Företagsansvar

Cocomms följer ProComs etiska anvisningar för kommunikation som baseras på den internationella Aten-koden (1965) och det internationella Lissabon-regelverket (1978). Cocomms är medlem i företagsansvarsnätverket FIBS ry.

FIBS_RGB_uusi_100471