VAASAN – ett heltäckande kommunikationsstöd från ett enda ställe

När de egna resurserna tryter erbjuder en kommunikationsbyrå en hjälpande hand och bidrar till att se invanda mönster med nya ögon.

 

VAASAN:s egna kommunikationsresurser är små, vilket har medfört att företaget har lagt ut många kommunikationsåtgärder på entreprenad till externa samarbetspartner. Cocomms har ett nära samarbete med VAASAN inom många delområden från utformning av kommunikationsstrategi till företags-, strategi- och kriskommunikation.

 

Vi håller ett öga på VAASAN:s bransch och reagerar snabbt på möjligheter och hot. Vi skapar relationer till media och organiserar journalistmöten. Vi har stött VAASAN:s ledande ställning som påverkare bland annat genom att ordna kund- och expertevenemang.

 

Dessutom har Cocomms förnyat VAASAN:s intressenttidningar, som vi även producerar enligt principen ”nyckeln i handen”. Cocomms har därtill förverkligat VAASAN:s årsrapport.

 

Det fortsatta samarbetet löper smidigt utifrån VAASAN:s behov. Cocomms team består av ett brett kunnande som utnyttjas i olika situationer. Det är lätt att skrida till verket när många Cocomms-medarbetare känner väl till VAASAN och dess kontaktpersoner.