Utvecklande av kunderfarenheten

Vad berättar dina kunder om dig för sina vänner? Förstår din personal betydelsen av kundnöjdhet?

 

En bra kundupplevelse är hela organisationens sak. Företaget måste identifiera kundernas behov redan på förhand och kunna svara på dem på det sätt som bäst betjänar kunden.

 

Utveckling av kundupplevelsen kräver en engagerad ledning, motiverad personal, tydliga processer och målsättningar samt förmågan att ändra planerna på vägen. Det är viktigt att kunna identifiera smärtpunkterna och rätta till dem.

 

Företag som satsar på kundupplevelsen börjar utvecklingsarbetet med att beskriva sin tjänsteprocess. Vi på Cocomms hjälper företag att utveckla sin kundbetjäningsupplevelse med hjälp av kommunikation, ända från att utarbeta en strategi och utbilda personalen till att mäta resultaten av arbetet.