Hälso- och läkemedelsbranschen

Vi på Cocomms känner igen symptomen och hittar de rätta medicinerna mot läkemedelsindustrins och hälsovårdens kommunikationsbesvär.

 

Inom hälsovården betyder minskade resurser oundvikligen att experterna har allt mindre tid för hälsorådgivning och förebyggande arbete. Människor tar allt mer ansvar för sin egen hälsa och behovet av pålitlig hälsovårdsinformation ökar.

 

Tack vare nya kommunikationskanaler har vem som helst möjlighet att söka information om hälsovård och behandling av sjukdomar. Den snabba utvecklingen av läkarvetenskapen och patienternas kännedom gör att det blir en utmaning för läkemedelsindustrin, hälsovårdsexperter och patientorganisationer att hålla sig steget före. En tydlig och förståelig informationsförmedling om innovationer och ny vårdpraxis är en viktig del av hälsovårdskommunikationen.

 

Den reglerade och övervakade verksamhetsmiljön inom läkarvetenskapen utgör även i sig en utmaning för kommunikationen. Vi känner  området som våra egna fickor.

 

Vi hjälper våra kunder inom läkarvetenskapen och hälsovården att navigera regelverket i kommunikationsvärlden och stöder dialogen mellan olika målgrupper från hälsopolitiska beslutsfattare till läkare och patienter.