Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap kräver att man lyssnar och frågar

Digitaliseringen och nya innovationer förändrar organisationer med fart. Transformativ förändring är ingen traditionell organisationsförändring med en klar början och slut. Istället påverkar det organisationskulturens grundläggande element, såsom normer, värderingar och andra antaganden som organisationen utgår från.

En transformativ ledare samarbetar med arbetstagarna för att definiera behovet av förändring, skapar en vision och verkställer förändringen tillsammans med sitt gäng. Hon inspirerar och ger teamet möjligheten att göra självständiga beslut i frågor som berör dem.

Det krävs nya verktyg för att ro förändringen i hamn. Där har kommunikationen en central roll.

Vi hjälper med att analyserar utgångsläget, både från ledarens, ledargruppens och hela organisationens perspektiv. Vi använder oss av analytiska verktyg för att hitta de teman och ämnesområden som är viktigast för organisationen. Vi föreläser om att leda transformationsprocesser och tränar ledare i personlig förmåga till växelverkan.