Arbetsplatskommunikation

Framgångsrika företag har en sak gemensamt: en motiverad personal. En välplanerad och regelbunden intern kommunikation engagerar dina anställda och ökar tillfredsställelsen på arbetsplatsen.

 

För att alla inom företaget ska vara medvetna om företagets viktigaste målsättningar och om hur varje medarbetare uppnår dem i sitt vardagliga arbete, behövs en systematisk, långsiktig och deltagande arbetsplatskommunikation. Det handlar inte om vad man säger, utan om hur man agerar och kommunicerar, och om handlingarna motsvarar orden. Den högsta ledningen och cheferna ska fungera som exempel och ”walk the talk”.

 

Vi handleder organisationer mot en lyckad arbetsplatskommunikation, som ska vara vältajmad öppen, transparent och gå via flera kanaler. En lyckad arbetsplatskommunikation ökar trivseln på arbetet och visar sig utåt som en bättre bild av arbetsgivaren. Vi är ett extra par händer som hjälper till med såväl den strategiska planeringen som det praktiska genomförandet.