Teknologi

Utnyttjande av de möjligheter som tekniken för med sig är en viktig del av en organisations verksamhet, konkurrensförmåga och informationssamhällesutveckling. Vi gör tekniken förståelig.

 

Tekniken står allt mer i fokus för all mänsklig aktivitet. Apparater och program formar vår vardag och erbjuder möjligheter att utveckla konkurrensförmågan och verksamheten.

 

ICT- och teknikbranschen ger information om hur konsumenter och organisationer kan göra livet lättare för sig med hjälp av teknik. Både konsumenterna och beslutsfattarna behöver information. Vår uppgift på Cocomms är att omformulera den tekniska informationen till en förståelig form. Det här kan vi, eftersom vi har många års erfarenhet av allt från stora internationella informationsteknikbolag till startup-företag (Cocomms har sina rötter i kommunikation för IT-företag).