Konsumentprodukter

Det räcker inte med bara reklam, utan din produkt kräver även kommunikation för att nå framgång: synlighet i media, interaktion med konsumenter och personer som rekommenderar den vidare. Vi har marknadskunskaperna och metoderna för att skapa en historia av din produkt.

 

Vi skapar och förstärker den varumärkesimage som du önskar via mediarelationer, evenemang och påverkande. Vi för fram historien om din produkt eller tjänst i ljuset och stöder uppfyllelsen av målsättningarna med din verksamhet.

 

Bakom allt vårt jobb ligger noggrann planering och noggrant genomförande – oberoende om det gäller mediainformation, produktlansering eller möten med påverkare eller journalister. Vi gissar inte, utan undersöker och analyserar information som stöd för våra åtgärder och utnyttjar våra internationella samarbetspartners kunnande.

 

Vi ser till att eventuella produktkriser hålls under kontroll och vi hjälper till att sköta saker så att de klarar av en offentlig granskning.

 

När du vill låta media och sociala medier prata för din produkt, ditt företag och din sak är Cocomms den expert som du behöver.