SKAGEN Fonder – Vikingarna landstiger i Finland.

Cocomms hjälper SKAGEN Funds att bygga sitt brand och media relationer i Finland.

SKAGEN är Norges största fondföretag och ett av de största fondföretagen i Norden.  Cocomms uppgift är att med hjälp av kommunikation stöda SKAGENs tillväxt och affärsverksamhet i Finland. Cocomms har parat ihop SKAGENs experter och finländsk media och bjudit in journalister till SKAGENs investeringsevenemang.
Som exempel kan nämnas Nobelpristagaren Paul Krugman, som väckte stor samhällelig diskussion i Finland med sina uttalanden på SKAGENs nyårskonferens 2014. Media uppskattade också marknadsanalyserna och kommentarerna av SKAGEN.
Förutom mediarelationer så stöder Cocomms även SKAGEN i att producera finländskt material. Cocomms fungerar som SKAGENs ögon och öron på den finländska marknaden. Det är lika viktigt att hjälpa kunden att kommunicera som att hålla dem uppdaterade om relevanta händelser i Finland.