Offentliga sektorn

Medborgarna deltar allt aktivare i den offentliga debatten och kräver öppenhet även av beslutsfattarna. Samtidigt minskar resurserna. Hur svarar de offentliga organisationerna på utmaningarna?

 

Vi hjälper organisationer inom den offentliga sektorn att dynamiskt delta i den offentliga debatten, informera om sina strategier på ett trovärdigt sätt, ta kontrollen över nya kommunikationskanaler och verksamhetsmodeller samt att effektivare än tidigare rikta in sitt budskap mot de viktigaste målgrupperna.

 

Vi vägleder till exempel organisationer i att ta kontrollen över sociala medier, bygga upp sitt varumärke och öva upp tjänstemännens kommunikationsförmågor, även i kriskommunikation.