Finansbranschen

Att verka inom finansbranschen förutsätter kännedom om olika marknadsparter och verksamhetsmekanismer.

 

Vi har många års erfarenhet av kommunikation för världens ledande leverantörer av finanstjänster, såsom kapitalförvaltare och kapitalplacerare. Vi bygger upp våra finanskunders varumärken och ökar ryktbarheten inom utvalda målgrupper. Vi har mycket goda och djupa relationer till de ekonomiska medierna i Finland.

 

Utöver mediarelationerna arrangerar vi evenemang för aktörer och investerare som förenar nytta med nöje. Vi producerar träffande innehåll och hittar de lokala synvinklarna. Vi fungerar som våra kunders ögon och öron och följer med marknaden, konkurrenterna och marknadsreglerna.