Energi

Europas energisektor lever i ett brytningsskede där den så kallade politiska risken är starkt närvarande. Förutom de traditionella energikällorna behövs även förnybara alternativ, även om alla produktionsformer behövs ännu långt in i framtiden. EU-kommissionens målsättning är att bygga en inre marknad för energi för att trygga tillgängligheten och konkurrenskraftiga priser. Många medlemsländer arbetar dock endast utifrån nationella intressen och målsättningar. Är du med i utvecklingen?

 

Energieffektivitet, minskande av utsläpp och energins pris påverkar både företagens produktion och konsumtionen av produkter. En väldigt stor del av politiska beslut som har att göra med energi görs i Bryssel. Vi på Cocomms hjälper företag att komma med i bygget av EU:s inre energimarknad. Med hjälp av våra partners i Bryssel och våra egna energiexperter styr vi in ert företag på rätt väg. Vi hittar redskapen och intressenterna som hjälper ert företag att bli hörd.