Ett uppsving av företagets image och praktisk hjälp

Cocomms är snabbmatskedjan McDonald’s strategiska kommunikationspartner och ger praktisk hjälp vid uppbyggnaden av synligheten i media.

 

McDonald’s och Cocomms har samarbetat i många år med att främja McDonald’s företagsimage och synlighet i media. Cocomms fungerar som en sömlös fortsättning [L1] på McDonald’s kommunikationsbyrå i det dagliga kommunikationsarbetet. McDonald’s synlighet i media och företagsimage har förbättrats tack vare en fortlöpande professionell kommunikation.