Förändringskommunikation

Förnyad strategi, organisationsförändring, företagsförvärv, samarbetsförhandlingar eller ett nytt varumärke, arbetssätt eller en ny chef? För att få med personalen i förändringen måste ledningen träda fram och konsekvent berätta samma, välmotiverade historia.

 

När organisationen står inför en förändring tar vi fram verktygsbacken för förändringskommunikation och hjälper företagets ledning, förmän, kommunikationsavdelning, personaladministration och andra grupper att klart och tydligt föra fram sitt budskap. Personalen blir inspirerad och förbinder sig till den nya situationen, och affärsverksamheten kan fortsätta utan avbrott.

 

Vi hjälper till att skapa budskapet i förändringskommunikationen, utformar stegen, metoderna och kanalerna för informationen och handleder budbärarna till att bli ambassadörer för förändringen.

 

Vårt mål är att hjälpa företaget att få en ny start och att ge det färdkost på vägen mot det nya målet.